İç Tetkikçi Soruları

0

İç Tetkikçi Soruları

Selamlar,

Aşağıdaki soruları cevaplayan olursa çok sevinirim.

Saygılarımla.

1.1. ISO 9001:2008 KYS standardına göre aşağıdaki maddelerden hangisi ürün/hizmetin mahiyetine bağlı olarak kapsam dışı tutulabilir?

a)      Md.7.0 Ürün Gerçekleştirme ile ilgili maddelerin hepsi

b)      Md. 7.0 kapsamında yer alan bazı maddeler

c)      Md. 5.0 Yönetim Sorumluluğu

d)      Md. 8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

e)      Md. 5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı

1.2.Aşağıdakilerden hangisi 8. Maddede izleme ve ölçüm kapsamında yer almamaktadır?

a)      Prosesler

b)      İç tetkik

c)      Ürün

d)      Müşteri Memnuniyeti

e)      Düzeltici Faaliyetler

 

1.3. Gözlem, ölçüm ve test sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak doğruluğu saptanan bilgiye ne denir?

a)      Düzeltici faaliyet

b)      Eksiklik

c)      Uygunsuzluk raporu

d)      Objektif kanıt

e)      Hiçbiri

1.4. Hazırlanacak bir kalite politikasında aşağıdaki mesajlardan hangisi minimum olarak yer almalıdır?

a)      Sürekli iyileştirme

b)      Müşteri memnuniyeti

c)      Sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti

d)      Yönetim taahhüdü

e)      Hedeflerle Yönetim

1.5       Aşağıdaki gerekliliğe karşılık gelen ISO 9001 standart maddesini belirtiniz:

            Müşterilerle iletişimi esas alan,

             Müşteriye gerekliliğinin doğduğu her anda gerbildirimde bulunulan,

            Müşteri şikayetlerine göre aksiyon alan bir kuruluş olma standartın hangi maddesiyle ilişkilidir?

 

            Madde ………………

1.6.İkinci parti denetim;

a)      Bir iç denetimdir.

b)      Müşteri tarafından gerçekleştirilen bir denetimdir.

c)      Tedarikçilere yönelik gerçekleştirilen bir denetimdir.

d)      Bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından yapılan denetimdir.

e)      Yukarıdakilerin hiçbiri

1.7. Denetim sırasında herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış ise baş denetçinin yapması gereken nedir?

a)      Denetlenen kuruluşun yönetimine denetim sırasında sadece bazı faaliyetlerinin ele alınmış olduğunu ve başka alanlarda uygunsuzlukların bulunuyor olabileceğini açıklamak

b)      Kalite sisteminde hiçbir uygunsuzluğun bulunmadığı sonucu almak

c)      Kapanış toplantısını iptal etmek

d)      İç denetimi planlanandan önce tamamlamak

e)      Hepsi

1.8. ISO 9001:2008  standardına göre denetim açısından aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili mutlaka prosedür hazırlanmak zorunda değildir?

a)      Uygun olmayan ürün kontrolü

b)      İç Tetkik

c)      Önleyici Faaliyet

d)      İç İletişim

e)      Dökümanların Kontrolü

1.9       İyi planlanmış bir kontrol listesinin avantajı nedir?

a)      Denetçi tedarikçinin kalite el kitabını incelemek zorunda kalmaz.

b)      Denetim kapsamında yer alan her unsurun denetlendiğini güvence altına alır.

c)      Denetimin standart ve ardışık bir faaliyet içerisinde yürütülmesini zorunlu kılar.

d)      İletişim etkinliğini arttırır.

e)      Hepsi.

1.10 Aşağıdakilerden hangisi bir hedef belirlenirken göz önüne alınması gereken  kriterlerden biri değildir?

a)  Anlamlı

b)  Ulaşılabilir

c) Zamanı Belirli Olmayan

d) Tutarlı

e) Spesifik

 

II.I. Yeterlilik denetiminin özelliklerini açıklayınız.

 

 

II.2. Tetkik esnasında  tetkikçinin tespit etmiş olduğu bir uygunsuzluğa tetkik edilen taraf itiraz etmiştir. Bu durumda tetkikçi nasıl davranmalıdır?

 

II.3. 5. Madde kapsamında iç tetkikçi gözüyle Yönetim Sorumluluğu maddesinin önemini vurgulayınız.

 

II.4. Denetim sırasında uygunsuzluk bulunduğunda yapılması gerekenleri detayları ile yazınız.

II.5. Denetimin aşamalarını açıklayınız.

 

OLAY 1

Süreç Yönetim Müdürünün ofisinde denetçi iç denetim raporlarını gözden geçirmektedir ve şu notları almıştır:

Rapor 03: bekleyen iki düzeltici faaliyeti göstermektedir. (10 ay öncesine ait)

Rapor 05: bekleyen bir düzeltici faaliyeti göstermektedir. (6 ay öncesine ait)

Rapor 07: bekleyen bir düzeltici faaliyeti göstermektedir. (4 ay öncesine ait)

Takip faaliyetine ait hiç bir kanıt yoktur.

 

OLAY 2

XYZ’nin yönetimi gözden geçirme toplantı tutanağı kalite hedeflerinin başarımı ile ilgili detaylar içermektedir. Hedeflerden birisi “belirtilen sürelerde %100 teslim olduğu” ancak teslimatlarda %65’in başarıldığı görülmüştür. Bu konuyla ilgili tutanakta bir aksiyon tanımlanmamıştır. Yönetim, bu sürelerin yine de sektör ortalamasının üstünde olduğunu ifade etmiştir.

OLAY 3

XYZ firmasında yürütülen denetim esnasında firmada tedarikçi değerlendirme uygulamalarına rastlanmamıştır. Denetlenen taraf tek bir tedarikçileri olduğunu ve tedarikçinin piyasada tekel olduğunu dolayısıyla tedarikçi değerlendirme yapmanın bir anlam ifade etmediğini söyler.

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.