TÜRKÇE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

0

 

 

SSK
  ASKERLİK BORÇLANMASI TALEP       Sosyal Sigortalar Kurumu Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi
  AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ       Sosyal Sigortalar Kurumu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
  DİZİ PUSULASI       Sosyal Sigortalar Kurumu İşe Giriş Bildirgeleri Dizi Pusulası
  EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU       SSK Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu
  EK – 9 FORMU       Sm, Smmm ve Ymm Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu
  EMEKLİLİK DİLEKÇESİ       Sosyal Sigortalar Kurumu İçin Emeklilik Başvuru Dilekçesi
  İSTEĞE BAĞLI SSK BAŞVURU       SSK İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
  İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ       Sosyal Sigortalar Kurumu İşçi İşe Giriş Bildirgesi
  İŞYERİ BİLDİRGESİ       Sosyal Sigortalar Kurumu İşyeri Bildirgesi
  SAĞLIK BELGESİ       Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Altı Aylık Vizite Kağıdı
  SİGORTA KOLU TERCİH BİLDİRİMİ       Emekli Çalışanlar İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Formu
  SİGORTALI HESAP FİŞİ       Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı Hesap Fişi
  TAHSİS TALEP BEYAN VE TAAHHÜT       SSK Emeklilik Talebi Beyan ve Taahhüt Belgesi
  VİZİTE KAĞIDI (SİGORTALI)       Sigortalı İçin Vizite Kağıdı
  VİZİTE KAĞIDI (EŞ VE ÇOCUK)       Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Vizite Kağıdı
MALİ TABLOLAR
  BİLANÇO       Formüllü Ayrıntılı Bilanço
  FON AKIM TABLOSU       Fon Akım Tablosu
  GELİR TABLOSU       Formüllü Ayrıntılı Gelir Tablosu
  KAR DAĞITIM TABLOSU       Kar Dağıtım Tablosu
  NAKİT AKIM TABLOSU       Nakit Akım Tablosu
  ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU       Özsermaye Değişim Tablosu
  SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU       Satışların Maliyeti Tablosu

İŞKUR

  AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ       Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesi
  İŞGÜCÜ İSTEM FORMU       Türkiye İş Kurumu İşgücü İstem Formu
  İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ (İAB)       Türkiye İş Kurumu İşten Ayrılma Bildirgesi
  İŞYERİ BİLGİ FORMU       Türkiye İş Kurumu İşyeri Bilgi Formu

BÖLGE ÇALIŞMA

  EK-1       Çalışma Bakanlığı Ek-1 Formu (Yeni İşe Alınan İşçiler İçin)
  EK-2       Çalışma bakanlığı Ek-2 Formu (Hizmet Akdi Sona Eren işçiler İçin)
  İŞYERİ BİLDİRGESİ       Bölge Çalışma Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi
  İŞ KAZASI FORMU       İşyeri Kaza Bildirim Formu
TÜRKÇE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Alacakların Satışı (factoring) ile ilgili örnekler

madde%20işareti

Alacakların satışı (factoring) sözleşmesi (Teminat Tevdi Bildirim Belgesi, Tahsil Emri Belgesi, Alacak Bildirim Formu, Faks Sözleşmesi, Sticker, Gerekli Dokümanlar Listesi gibi belgeleri de üzerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Tamamı bir şirketin web sitesindedir)

Araç Kiralama ile ilgili örnekler

madde%20işareti

Kısa ve Uzun Dönem Araç Kiralama Sözleşmeleri (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde%20işareti

Oto Kiralama Sözleşmesi (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde%20işareti

Oto Kiralama Sözleşmesi (alomaliye sitesinde)

madde%20işareti

Uzun Dönem ve Toplu Araç Kiralama Sözleşmesi (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde%20işareti

Taşıt Kiralama Sözleşmesi (Mustafa Gülşen sitesinde)

Banka ve Kredi işlemleriyle ilgili örnekler

madde%20işareti

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi (Finans Bank web sitesinde)

madde%20işareti

Organize Sanayi Bölgesi Kredi Sözleşmesi (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde)

Eser (İstisna) Sözleşmesiyle ilgili örnekler (Çoğunlukla inşaat işleriyle ilgili)

madde%20işareti

FIDIC ve EFCA Özgün Yayınlar (Türk MMMB sitesinde PDF formatındadır)

madde%20işareti

FIDIC ve EFCA Yayın Çevirileri Listesi (Türk MMMB sitesinde PDF formatındadır)

İş (Hizmet) Sözleşmeleri ile ilgili örnekler

madde%20işareti

Hizmet Sözleşmesi (alomaliye sayfasında iş sözleşmeleri)

Kooperatif ile ilgili örnekler

madde%20işareti

Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde sıkıştırılmış dosya biçimindedir)

madde%20işareti

Kooperatifler Hukuku Sözlüğü (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesindedir)

Satış Sözleşmeleri ile ilgili örnekler

madde%20işareti

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG 13.06.2003 Tarih ve 25137)

madde%20işareti

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG 09.10.2007 Tarih ve 26668)

madde%20işareti

Mesafeli Satış Sözleşmesi  (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde%20işareti</td >

Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde%20işareti

Satış Sözleşmesi (Ödemeden sonra belli tarihlerde mal teslimine ilişkin satış sözleşmesi örneğidir)

madde%20işareti

Satış Sözleşmesi (Ödeme için belli vadelerde senet verildiği sözleşme tipidir)

Şirket Ana Sözleşmesi Örnekleri

Örneklerin tamamı Çanakkale Ticaret Odası sitesinde olup RTF doküman (*.rtf) biçimindedir. MS Word ya da okuyucusu ya da OpenOffice ile açabilirsiniz.

madde%20işareti

Kolektif Şirketler Ana Sözleşmesi

 

madde%20işareti

Adi Komandit Şirketler Ana Sözleşmesi

madde%20işareti

Limitet Şirketler Ana Sözleşmesi

madde%20işareti

Anonim Şirketler Ana Sözleşmesi

Taşınmaz ile ilgili Sözleşme ve Belge Örnekleri

Sitemizde

madde%20işareti

Kira Sözleşmeleri (yayın tarihi 16.02.2008)

MS Word dosyası biçiminde indirebileceğiniz ya da görüntüleyebileceğiniz iki örnek ve öneriler Av. Turgut Demirsan tarafından hazırlanmıştır. Eğer avukat değilseniz, örneklerden her hangi birinin her kira ilişkisine uygun bir şablon olmayabileceğini düşünerek öncelikle bir avukata danışmanızı ve kira sözleşmenizi bir avukata hazırlatmanızı öneririz.

evbulur.com sitesinde

madde%20işareti

Alım Satım Komisyon Protokolü

madde%20işareti

Ekspertiz Raporu (Arsa)

madde%20işareti

Ekspertiz Raporu (Daire)

madde%20işareti

Ekspertiz Raporu (İşyeri)

madde%20işareti

Kira Kontratı

madde%20işareti

Kiraya Veren Sözleşmesi

madde%20işareti

Satılık Kiralık Yer Gösterme Sözleşmesi

madde%20işareti

Süreli Satılık Emlak Sözleşmesi

madde%20işareti

Süresiz Satılık Emlak Sözleşmesi

madde%20işareti

Tahliye Taahhütnamesi

YABANCI DİLDE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

 

Canadian Contracts – Kanada için geçerli olabilecek örneklere göre bilgileri girerek sözleşme yapabilirsiniz.

FIDIC bookshop (FIDIC sitesinde)

FIDIC ve EFCA Yayın Listesi (Türk MMMB sitesinde PDF formatındadır)

Franchise Agreement (Türkçe açıklamalar için bkz. Belgeler/Çalışmalar)

OEM Agreement – Original Equipment Manufacturer (OEM), Özgün Ekipman Üreticisi anlamına gelmektedir.

UK Contracts – Birleşik Krallık için geçerli olabilecek örneklere göre bilgileri girerek sözleşme yapabilirsiniz.

USA Contracts – ABD için geçerli olabilecek örneklere göre bilgileri girerek sözleşme yapabilirsiniz.

Various Types of Business Contracts – Değişik tiplerde ticari sözleşmeleri bulabilirsiniz.

 

Duzenleyen osmanbedel – 12.Ocak.2012 saat 11:53
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
thanks
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
Teşekkür ederim
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

 

Süresi Belirsiz Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Süresi Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği (4857)

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği (4857)

Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Feshedilmesi Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatı (Yargı Kararı)

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu-nda Hizmet Akdi

Hizmet Akdi Örneği (Eski)

Hizmet Akdinde Yazılı Olması halinde işçinin Türkiye sınırları içinde çeşitli bölgelerde çalıştırılabileceği (Yargı Kararı)

Belirli Süreli Hizmet Akitlerinde İhbar ve Kıdem Tazminatı (Yargı Kararı)

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
Teşekkür ederim…

Bazı adresleri kontrol etmek lazım…

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
Çok teşekkürler Osman Bey….
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
ÇOK TEŞEKKÜRLER

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
Yatırım ve Finansman Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi örneği arıyorum! yardım eder misiniz?
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

 

MALİ TABLOLAR
BİLANÇO Formüllü Ayrıntılı Bilanço
FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu</sp an>
GELİR TABLOSU Formüllü Ayrıntılı Gelir Tablosu
KAR DAĞITIM TABLOSU Kar Dağıtım Tablosu
NAKİT AKIM TABLOSU Nakit Akım Tablosu
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Değişim Tablosu
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU Satışların Maliyeti Tablosu

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
sağolun
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.