0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Aile Şirketlerinde Danışma Kurulu Nasıl Çalışır?

0

 

Günümüzde en doğru ve en yararlı bilgiye en kısa zamanda ulaşan şirketler, diğerlerine oranla önemli bir rekabet avantajı yakalıyor.

Elde ettikleri bilgiyle en isabetli kararları almayı hedefleyen şirketlerin bu ihtiyacını ise bir süredir danışmanlar karşılıyor. Bu konuda büyük kurumsal yapılar, holdingler tek bir danışman yerine danışmanlar kurulu ile çalışmayı tercih ediyor. Uzmanlar, bilginin son derece çeşitlenmiş olması ve küresel rekabet nedeniyle artık aile şirketlerinin de tek bir danışman yerine danışmanlar kurulu ile çalışmalarını öneriyor.

Danışma kurullarının iyi çalışmasını birçok neden engelleyebilir. Kişilerin egolar, şirketteki güç pozisyonları ve danışmanlık görevi verilmiş kişilerin tavsiyelerinin mevcut duruma tehdit oluşturması vb. gibi.

Danışmanlık hizmeti alan ya da başka bir deyişle müşterinin bakış açısı ile uzun süre beslenen danışmanlar, zamanla işi onlar gibi görmeye başlayabilir. Bu anlamda artık daha kısa görüşlü olabilirler. Yeni bir danışman, mevcut danışmanın ilişkisini yeni ve taze fikirlerle bozabilir. Bir danışma kurulu görev ve amaçlarına odaklanarak tartışmalardan uzak durmalıdır.

Peki, şirket sahibi ile rekabet etmeyen ve işbirliği içinde seyreden bir ilişki kurabilen bir danışma kurulu nasıl kurulur ve yönetilir?

Bunun en efektif yolu; kurula alınacak kişileri üçüncü bir kişi ya da profesyonel bir insan kaynakları uzmanından yardım alarak seçmektir. Kurula seçilecek kişilerin seçimini yapan uzman, aynı zamanda kuruldaki üyelerin fikirlerini açık ve özgürce ifade edebileceği bir ortam da yaratabilmelidir. Yardım alınacak üçüncü kişiler, bir uzman ya da, danışma kurulları oluşturulmasında tecrübeli şirketler de olabilir.

Bu aşamada aile şirketleri konusunda uzmanlaşmamış bir şirket seçmek, istenilen bir danışma kurulu oluşturulmasında çok daha etkili olabilir. Danışma kuruluna alacağınız kişiler her türlü özel şirkette, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili tecrübeli olan kişilerden olmalı. Dünyanın ve bulunulan ülkenin değişik yerlerinde görev almış olmaları da bir diğer önemli etken. Danışma kurulu, uzmanlık konusundaki açık boşlukları doldurmak üzere kurulmalı. Dolayısıyla üyelerin yetenek ve birikimleri ile bu beklentileri karşılar nitelikte olmaları, son derece büyük önem taşıyor. Danışma kurulu üyelerinin, şirketin gelecekte girmeyi düşündüğü yeni alanlara ve genelde yükselen trend alanlarına yönelik yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğuna dikkat edilmeli.

Kaynak: Bu yazı, Kolay İletişim tarafından, KobiFinans için, Ekonomist dergisinin “Family Business” ekinden derlenmiştir.


KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.