0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Açık Sipariş – On Order, Open Order Nedir? Ne demektir?

0

Açık Sipariş – On Order, Open Order Nedir? Ne Demektir?

Açık Sipariş – On Order, Open Order Nedir? Ne Demektir?, Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Açık Sipariş – On Order, Open Order nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Açık Sipariş – On Order, Open Order sözlük anlamı Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İzleme Temelli Ticaret – Scan Based Trading (SBT) Tedarikçilerin stok sahipliğini, perakendecilerin depolarında veya mağazalarında, ürünler satılıncaya dek sürdürdüğü, aralarında yoğun bilgi paylaşımının sözkonusu olduğu iş modeli.

Deney Tasarımı – Design Of Experiments (DOE) Belirli bir amaca (genellikle kalite geliştirme) yönelik olarak, temel etmenlerin belirlenmesi, bu etmenlerden kontrol edilebilenlerin etki düzeylerini değiştirerek bir dizi deneyin gerçekleştirilmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve en uygun etmen etki düzeyi kombinasyonunun belirlenmesi.

Önceden Açıklama – Prior Disclosure İthalatçının kendisine sorulmadan önce gümrük idâresine, yaptığı hata konusunda bilgi vermesi (Eğer bu hata bilinçli olarak yapılırsa bu eylem, sözkonusu kavram kapsamına girmez.)

Onaylı Fiyat Tarifesi – Authorized Price List Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve sipârişleri işleme koymak için gerekli bilgileri sağlayan ürün ve hizmetler listesi.

Yerel Alan Ağları – LAN (Local Area Network) Aynı ortamda bulunan bilgi – işlem donanımlarının özel iletişim hatları ile birbirine bağlanarak oluşturdukları ağlar.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) – Harmonized Tariff Schedule (HTS) Ürün ve kaynağın ülkesine bağlı olarak ithal edilen mallar için ne kadar vergi isteneceğinin listelendiği bir doküman.

Gümrük Birliği – Customs Union Bir veya daha fazla ülke arasında ithalat işlemlerini kolaylaştırmak, gümrük vergilerini kaldırmak ya da azaltmak, tüm ülkelerde aynı gümrük tarfesinin geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılan anlaşma.

Değişim Mühendisliği – Reengineering, Business Process Reengineering (BPR) Maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi kritik performans ölçümlerinde etkin organizasyonel gelişmeler elde etmek için işletme süreçlerinin köklü bir şekilde yeniden düşünülmesi ve yeniden tasarlanması.

Değer Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Net Ton – Gross Revenue Tonnage (GRT) Net Tonnage Geminin yük koyma bölgeleri gibi ticarî alanlarının hacminin ölçüsü.

Etiket – Label Üzerine takıldığı ürünle ilgili bilgiler taşıyan metal, plastik, kağıt vd malzemelerden yapılmış nesne.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.