Acil Stok – Emergency Stock Nedir? Ne demektir?

0

Acil Stok – Emergency Stock Nedir? Ne Demektir?

Acil Stok – Emergency Stock Nedir? Ne Demektir?, Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Acil Stok – Emergency Stock nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Acil Stok – Emergency Stock sözlük anlamı Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Geri Dönüşümsüz Malzeme – Non – Recyclable Materials Yeniden îmalat amacıyla kullanıma uygun olmayan malzeme.

Dara – Tare Weight Taşıma kabının boş ağırlığı. Taşıma aracının boş ağırlığı.

Gerçek Zamanlı İşleme – Real – Time Processing Bir işletme uygulaması gerçekleştiğinde verinin anlık olarak işlenmesi (Bilginin daha sonra topluca işlenmesine dayalı yığınsal işlemenin karşıtıdır)

Tahmin – Forecasting Sezgi, deneyim ve verilere dayanarak; gelecekteki belli bir zaman aralığı için, tahmini istenen parametrelere (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) ilişkin değerlerin kestirilmesi, öngörülmesi.

Yetkilendirilmiş Taşıyıcı – Authorized Carrier Ürünleri genel (common) ya da sözleşmeli bir taşıyıcı ile taşıtmak için ICC (International Chamber of Commerce) tarafından yetkilendirilmiş kişi/şirket.

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.

Takdiri Ücret – Arbitrary Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf.

Trafik Yönetimi – Traffic Management Taşıma modlarının, taşıyıcıların ve ilgili hizmetlerin yönetimi.

Yandan Yükleyici – Side Loader, Side Forklift, Side Loader Forklift, Side – Pick Lifts Yükleri yan kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren, çatalı yan tarafında bulunan malzeme elleçleme ekipmanı.

Lojistik Harita – Logistics Map Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama vd. lojistik faaliyetleri gösteren diyagram.

Yardımcı Madde – Auxiliary Material Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.