0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ağırlık Merkezi Modeli – Center of Gravity Model Nedir? Ne demektir?

0

Ağırlık Merkezi Modeli – Center of Gravity Model Nedir? Ne Demektir?

Ağırlık Merkezi Modeli – Center of Gravity Model Nedir? Ne Demektir?, Taşıma miktar ve mâliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık mâliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ağırlık Merkezi Modeli – Center of Gravity Model nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Taşıma miktar ve mâliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık mâliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.

Ağırlık Merkezi Modeli – Center of Gravity Model sözlük anlamı Taşıma miktar ve mâliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık mâliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yan Hat – Branch Line Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.

Satınalma – Purchasing İstenen kalite, zaman ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslîmat ve ödeme plânı ile, gerekli görüldüğü takdirde ek koşullarla mal veya hizmetlerin mülkiyetinin satıcıdan alıcıya geçmesi.

Hızlı Yanıt – Quick Response (QR) Perakende sektöründe, elde bulundurmama durumunun en aza indirilmesi ve talebin en hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, çağdaş bilgi teknolojilerinin kulanılıp, çekme esaslı bir anlayışla sipârişten teslîmata olan sürenin, tedârikçi ile perakendeci arasında etkin bilgi paylaşımı sağlanarak en aza indirilmesi.

İzleme – Tracking Yük, araç ve kap hareketlerinin, bir merkezden anında izlenerek kaydedilmesi.

Toptan Fiyat Sözleşmesi – Wholesale Price Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, tedârikçi tarafından belirlendiği sözleşme.

Aşamalı Stok – Echelon Inventory Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde belli bir aşamadaki stok.

Ölçeklenebilirlik – Scalability Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Üretim Planlama ve Çizelgeleme – Production Planning and Scheduling Teslim sürelerini karşılayacak şekilde; kaynak, malzeme vb. kısıtları dikkate alarak, ayrıntılı ve optimize planlama ve programlama.

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi – Radio Frequency Identification System (RFID) Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım – donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.

Uygun Taşımacılık – Co Modality Müşteri/ürün vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.