0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Aktif İstif – Active Block Nedir? Ne demektir?

0

Aktif İstif – Active Block Nedir? Ne Demektir?

Aktif İstif – Active Block Nedir? Ne Demektir?, Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Aktif İstif – Active Block nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Aktif İstif – Active Block sözlük anlamı Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Güvenli Bölge – Storeroom Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır)

Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack Genellikle FIFO kuralını uygulamak üzere, arka arkaya sıralanmış bir kanal oluşturan, önceki paleti iterek çoklu palet beslemeyi sağlayan, paletin kanalın bir yönünden verildiği ve diğer yönünden alındığı raf.

Ambar Teslim – Tesellüm Fişi – Goods Receipt Document, Goods Received Note (GRN), Receipt of Goods Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, sözkonusu hizmeti veren firma, tedârikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle sözkonusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evrak.

İzlenebilirlik – Traceability Depoda bir yükün, giriş anından itibaren çıkış anına dek izlediği yol ile ilgili verilerin, süreç boyunca elde edilebilmesi.

Etiketleme – Labelling Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan kodlama işlemi.

Denetim İzi – Audit Trail Bir kaydın içeriğini ya da kaynağını etkileyen değişimlerin elle ya da bilgisayarla işaretlenmesi.

Hak Devri – Assignment Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

Ortaklık – Partnership Bir işte, kârı ve zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.

İnternet – İnternet Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan evrensel bilgisayar ağı.

Geri Dönüşüm Maliyeti – Return Disposal Costs Ömrünün dolmasına veya demode olmasına bağlı olarak geri dönüşüme tutulacak ya da atılacak ürünlerle ilgili masraflar.

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.