0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Alan Yönetimi – Yard Management Nedir? Ne demektir?

0

Alan Yönetimi – Yard Management Nedir? Ne Demektir?

Alan Yönetimi – Yard Management Nedir? Ne Demektir?, Açık alanda depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Alan Yönetimi – Yard Management nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Açık alanda depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi.

Alan Yönetimi – Yard Management sözlük anlamı Açık alanda depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Gemide Teslim – Delivered Ex Ship (DES) Satıcının teslim yükümlülüğünün, malı belirlenen varış limanında, gemi.

Üstten Yükleyici – Top Pick Loaders Yükleri üst kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren malzeme elleçleme ekipmanı.

Boş Kap Yer Değiştirme – Empty Repositioning Boş kapların, fazla bulunduğu yerden, gereksinim duyulan yere taşınması.

Parça Başı Ücret – All Commodity Rate Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon yükü/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.)

Yasadışı Sapma – İllegal Diversion Bir ülkeye ihracatı yasaklanmış olan malların, o ülkeye başka bir ülke üzerinden (dolaylı olarak) ihraç edilmesi.

Bölgesel Toplama – Zone Picking Sipârişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla, bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesi.

Rekabetçi Fiyatlandırma – Competitive Quotations İhalelerde öngörülen/umulan mâliyetten daha rekâbetçi fiyatlar elde etmek üzere kullanılan bir satınalma yöntemi (Daha küçük ölçekli tedârikçilerden yazılı garantiler alınarak daha rekâbetçi fiyatlar elde edilmeye çalışılır)

Varsayım Makbuzu – Assumed Receipt Bir gönderimin ya da dağıtımın içeriğinin doğru olduğunun varsayılması ilkesi (Gönderimi yapan personel miktarı kontrol etmez. Faturaları elemek için, barkodlar ve EDI tarafından gönderilen ASN ile birlikte kullanılır.)

Mahrece İade – Return to Origin İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

Şeffaf Fiyatlandırma – Pricing Transperancy Taşımacılığın etkin ve verimli yapılmasından doğacak kazancın, âdil paylaşımı için uygulanan şeffaf mâliyetlendirme çalışması.

Görsel Yönetim – Visible Management Kolayca görülebilen ve anlaşılabilen işaret, renk, sembol, ışık gibi unsurların kullanımı (Bu bilgiler, normal ya da anormal koşulların varolduğunu ve bâzı eylemlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olabileceğini saptamak, belirtmek ve bu konuda tâlimat vermek için kullanılabilir. Başarılı bir görsel yönetim yoruma yer bırakmaz ve insanları tepki vermeye teşvik eder.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.