0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Alıcı Riski – Buyer?s Risk Nedir? Ne demektir?

0

Alıcı Riski – Buyer?s Risk Nedir? Ne Demektir?

Alıcı Riski – Buyer?s Risk Nedir? Ne Demektir?, Ücretin ödenmesine karşın, malların istenilen koşullarda ulaşmaması riski.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Alıcı Riski – Buyer?s Risk nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ücretin ödenmesine karşın, malların istenilen koşullarda ulaşmaması riski.

Alıcı Riski – Buyer?s Risk sözlük anlamı Ücretin ödenmesine karşın, malların istenilen koşullarda ulaşmaması riski.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yerleştirme – Putaway Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Limanda Kalma Süresi – Laytime Bir gemiyi kiralayan firmaya yükleme/boşaltma yapması için verilen süre.

Desi Yük taşıma ücreti hesabında kullanılmak üzere; paket, sandık, koli vb. yüklerin üç boyutunun (en, boy, yükseklik) santimetre cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3.000?e bölünmesi ile elde edilen değer (Karayolu taşımacılığında 3 dm3=1 kg olarak dikkate alınır. Yükün hacimsel büyüklüğü 3 dm3?ü 1 kg?dan küçük ise ağırlık 1 kg olarak alınır.)

Güvenli Bölge – Storeroom Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır)

Ortak Sistem Programı – Compliance Program Üzerinde mutabık kalınan kontrol ve denetim standartlarının uygunluğunun, iki veya daha fazla EDI ticaret ortağı tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiği bir yöntem (Yönetim, ortak raporları düzenler. Bu raporlarda plânlanan ya da yaşama geçirilen düzeltici eylemlerin yanısıra istisnai durumlar da faaliyet kurallarıyla uyumlu bir şekilde kısaca belirtilir. Denetçiler, bağımsız ve objektif bir şekilde yönetim raporları hakkında kendi görüşlerini belirtirler.)

Net Varlık Devir Oranı – Net Assets Turns Satışların oluşmasında varlıkların ne kadar hızlı bir şekilde kullanıldığının ölçüm oranı (“Toplam gelirler / Toplam net varlıklar” şeklinde hesaplanır)

Akreditif – Letter of Credit (LC) Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrâzı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/banka garantisi.

Hak Devri – Assignment Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life İnventory Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.

İkmal – Replenishment Malzemenin depolama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları hâlindeki akışının (bulunabilirliğinin – tedâriğinin) sağlanması (Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi)

Gerçek Zamanlı İşleme – Real – Time Processing Bir işletme uygulaması gerçekleştiğinde verinin anlık olarak işlenmesi (Bilginin daha sonra topluca işlenmesine dayalı yığınsal işlemenin karşıtıdır)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.