0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS) Nedir? Ne demektir?

0

Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS) Nedir? Ne Demektir?

Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS) Nedir? Ne Demektir?, Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP?nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP?nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.

Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS) sözlük anlamı Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP?nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Barkod – Bar Code Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi – boşluk kombinasyonları.

Birim Yük – Unit Load Malzeme elleçleme ekipmanları tarafından, tek bir birim olarak taşınabilen herhangi bir malzeme öbeği (Örneğin palet, kasa, balya vb.)

Dar Koridor – Narrow Aisle Paletlerin raflara yüklenmesi ve boşaltılmasında yandan yüklemeli çakaların (reach truck) kullanıldığı koridor (Bu tip koridorların genişliği, 240 – 300 cm. arasında olup depo alanı kullanımı açısından daha verimlidir.)

Gemi Ambar Kapağı – Hatch Gemilerin yük ambarının kapağı.

Değer Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Üstü Açık Konteyner – Open Top Container Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından çaka vb. donanım ile yüklenemeyen blok mermer, düz cam, makina gibi yüklerin konduğu, üstü açık konteyner (Gereğinde üstü özel brandalar ile örtülür.)

Dönemsel Sayım – Cycle Counting Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla, stoğun belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılması ve kaydedilmesi işlemi.

Değer Zinciri Analizi – Value Chain Analysis Bir tedârik zinciri boyunca tüm zincir üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgilerin tanımlanmasına yönelik yapısal tasarım yöntemlerinin kullanımı.

Dördüncü Parti Lojistik – Fourth Party Logistics (4PL) Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketler (4PL şirketleri, tüm tedârik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır)

Lojistik Optimizasyonu – Logistics Optimization Lojistik faaliyetler ve sistemlerin; yöneylem araştırması, istatistiksel karar verme vb. yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesi ve çözümlerin testinin yapılması.

Toplam Lojistik Maliyeti – Total Logistics Cost Taşıma, depolama, stok, sipariş yönetimi, genel yönetim maliyetlerinin toplamı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.