0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Antlaşma – Agreement Nedir? Ne demektir?

0

Antlaşma – Agreement Nedir? Ne Demektir?

Antlaşma – Agreement Nedir? Ne Demektir?, Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Antlaşma – Agreement nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Antlaşma – Agreement sözlük anlamı Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İhale Örnek Dosyası – Bid Award File Gelecekteki fiyat teklifleri için karşılaştırabilir bilgi sağlamak veya gizli anlaşmaların olup olmadığının saptamak üzere ihaleye giren firmalara yönelik olarak hazırlanan dosya veya numûne.

Rassal Depolama Politikası – Random Storage Policy Ürünlerin hangi stok alanına depolanacağı kararlarını operatörlere ve/veya bir yazılım sistemine bırakan, ürünlerin herhangi bir lokasyona konulmasına izin veren ve etkin hacim kullanımını sağlayan politika.

Değer Zinciri Analizi – Value Chain Analysis Bir tedârik zinciri boyunca tüm zincir üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgilerin tanımlanmasına yönelik yapısal tasarım yöntemlerinin kullanımı.

Rampa – Stage/Ramp Taşıma aracının kasası ile yükleme bölgesinin aynı yükseklik düzeyinde olmasını sağlayan ve böylece malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alan.

Kapaksız Konteyner Gemisi – Hatchless Container Ship Ambar kapaksız kontener gemisi.

İkili Anlaşma – Bilateral Agreements İki ülke arasında yapılacak programlı uçuşlara (yolcu ya da yük) izin veren ve sözkonusu ülkeler tarafından onaylanan anlaşma.

Gros Ton – Gross Tonnage Geminin tüm kapalı hacimlerinin ölçüsü (Geminin boyutları ile ilişkilidir)

Lardner Kuralı – Lardner Law Taşıma mâliyetleri yarıya indirilirse ürünlerin sunulabileceği pazar alanının 4 kat artacağını ifâde eden kural.

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.)

Kapasite Gereksinim Planlaması – Capacity Requirements Planning (CRP) Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini ölçme ve dengeleme süreci.

Elle Toplama Sistemi – Manual Picking System Depolarda ürünlerin herhangi bir ekipman kullanılmaksızın, elle toplandığı sistem.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.