0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Antrepo – Customs Bonded Warehouse Nedir? Ne demektir?

0

Antrepo – Customs Bonded Warehouse Nedir? Ne Demektir?

Antrepo – Customs Bonded Warehouse Nedir? Ne Demektir?, Gümrük Müsteşarlığı?nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Antrepo – Customs Bonded Warehouse nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Gümrük Müsteşarlığı?nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.

Antrepo – Customs Bonded Warehouse sözlük anlamı Gümrük Müsteşarlığı?nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ortaklık – Partnership Bir işte, kârı ve zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.

Sürekli Stok Kontrol Yöntemi – Continuous Stock Review Method Stok düzeylerinin, her stok hareketi sırasında kontrol edildiği stok kontrol yöntemi.

Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM) İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP) Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

Boşaltma – Unloading Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemi.

Akreditif – Letter of Credit (LC) Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrâzı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/banka garantisi.

Fatura – Commercial İnvoice Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen evrak.

Dağıtılmış Stok – Distributed İnventory Aynı malzeme stoğunun farklı yerlerde bulundurulması.

Motorlu Transpalet – Motorized Pallet Truck,Walkie,Walkie – Rider, Rider Transpaletin motorlu versiyonu (Araç yanında yürüyerek kumanda edileni ve ayakta binerek kullanılanı olmak üzere iki ayrı tiptir.)

Gemi Eni – Beam Geminin en geniş yerinin eni.

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipariş yönetimi, malzeme tedarik, elde bulundurma, finans ve planlama ve bilgi – işlem) maliyetleri toplamı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.