0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Araç Metre – Lane Meter; Linear Meter Nedir? Ne demektir?

0

Araç Metre – Lane Meter; Linear Meter Nedir? Ne Demektir?

Araç Metre – Lane Meter; Linear Meter Nedir? Ne Demektir?, RO – RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan; 1 m. uzunluğunda ve 2,5 genişliğindeki bir alanı ifade eden bir birim.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Araç Metre – Lane Meter; Linear Meter nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı RO – RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan; 1 m. uzunluğunda ve 2,5 genişliğindeki bir alanı ifade eden bir birim.

Araç Metre – Lane Meter; Linear Meter sözlük anlamı RO – RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan; 1 m. uzunluğunda ve 2,5 genişliğindeki bir alanı ifade eden bir birim.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Sefer Sözleşmesi – Trip Charter, Voyage Charter Yük taşıma ile ilgili olarak, salt sefer bazında geçerli olan sözleşme.

Raf Sırası – Row Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

Değişken Ürün Gözü – Floating Slot Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.

Dağıtım Ağı – Distribution Network Ürünlerin sevk noktalarından teslim noktalarına kadar geçen süreçte yer alan, depo, rota, satış noktası, vb. gibi öğelerin tanımlandığı sistem.

Satınalma Siparişi – Purchase Order Satınalma talebi ve bilgisinin tedârikçiye bildirildiği evrak, form veya elektronik ortamdaki mesaj.

Vergi İadesi – Duty Drawback Bir ürün ithal edildiğinde ve yeniden ihraç edildiğinde, daha önceden ödenmiş verginin tümünün veya bir kısmının geri ödenmesi.

Adresleme – Addressing Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.

TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla bir Avrupa – Kafkasya – Asya çok modlu taşımacılık koridoru oluşturmak için 12 ülkenin yaptığı çok taraflı temel anlaşma.

Mahrece İade – Return to Origin İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

İçinden Geçilebilir Raf – Drive – Through Rack Bir kenarından diğer kenarına çaka geçmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur)

Geçiş Koridoru – Cross Aisle Depolarda, ana koridora dik açı ile bağlanan koridor.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.