0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Aracı Kuruluş – İntermediary Nedir? Ne demektir?

0

Aracı Kuruluş – İntermediary Nedir? Ne Demektir?

Aracı Kuruluş – İntermediary Nedir? Ne Demektir?, Lojistik sürecine destek olmak için, göndericiler ve alıcılar arasında geniş kapsamlı ve sürekli artan hizmetler sunan kuruluş.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Aracı Kuruluş – İntermediary nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Lojistik sürecine destek olmak için, göndericiler ve alıcılar arasında geniş kapsamlı ve sürekli artan hizmetler sunan kuruluş.

Aracı Kuruluş – İntermediary sözlük anlamı Lojistik sürecine destek olmak için, göndericiler ve alıcılar arasında geniş kapsamlı ve sürekli artan hizmetler sunan kuruluş.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ex Beyan – Ex Declariation İhracat beyannamesi.

Doğrudan Üretim Malzemesi – Direct Production Material Bir ürünün üretim sürecinde ve içeriğinde bulunan malzeme (ürün ağacında yer alan malzemeler)

Satıcı Riski – Seller?s Risk Malın gönderilmesine karşın ücretinin ödenmemesi riski.

Çevrim Süresi – Cycle Time Bir iş sürecini tamamlamak için geçen süre (Örneğin bir sipârişten teslîmata kadar olan süre)

Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.

Güzergah Planlama – Route Planning Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, mâliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi süreci.

IMDG – İnternational Maritime Dangerous Goods (IMDG) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin denizyolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve personelde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS) Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP?nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.

Sürekli Üretim – Continuous Manufacturing Yüksek miktarlarda üretilen ama düşük düzeyde çeşitlilik gösteren ürünler için uygulanan üretim şekli (Ana özelliği; ürün akışı (ürünün hareket hâlinde olması) ve tesislerin üretilecek ürüne göre tasarlanmasıdır. Proses Tipi Üretimi ve Kitle Üretim?ni içerir.).

Uydudan Araç Takip Sistemi – Satellite Tracking System Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze uydu bazlı (Eutelsat, Inmarsat vb.) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran – klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

Toplama Listesi Satırı – Pick Line Sipârişleri toplamada kolaylık sağlamak üzere, toplanacak ürünlerin belli ölçütlere göre sıralanmış listesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.