0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Aralıklı Üretim – Discrete Manufacturing Nedir? Ne demektir?

0

Aralıklı Üretim – Discrete Manufacturing Nedir? Ne Demektir?

Aralıklı Üretim – Discrete Manufacturing Nedir? Ne Demektir?, Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Aralıklı Üretim – Discrete Manufacturing nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.)

Aralıklı Üretim – Discrete Manufacturing sözlük anlamı Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Davet Listesi – Bidders List – Vendors List İhale usulü ile mal veya hizmet satın almak üzere ihaleye davet edilen şirket listesi.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı – İnternational Road Transport – Transports İnternationaux Routiers (TIR) (Fransızca) Uluslararası Karayolu Taşımacılığının kısaltılmış adı (Türkiye?de hatalı bir biçimde taşımacılıkta kullanılan bir araç adı olarak da günlük kullanım dilinde geçmektedir)

Birimleştirme – Unitization Yükün konteyner, kasa, koli, balya vb. biçimlerde aynı birim ile ifâde edilmesi.

Dolu Adres – Occupied Space Başka bir malzeme tarafından kullanılmakta olan stok alanı.

Etiketleme – Labelling Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan kodlama işlemi.

Raf – Shelf, Rack Depolarda düzeni sağlamak, üzerine ürün koymak, yükseliği kullanabilmek ve malı korumak amacıyla kullanılan, sürekli sabit olan veya gerektiğinde ölçüleri ayarlanabilen, metal, ahşap veya plastik malzemeden yapılmış bir depolama donanımı.

Göz Yerleştirme – Slotting Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının boyut olarak en az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.)

Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.

Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS) Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP?nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.

Hatlar Arası Anlaşmalar – Interline Agreements Hava kargo hat işletmecilerinin, içinde bulunmadıkları taşımacılık sistemlerinde, başka hat işletmecileri ile anlaşma yaparak hizmet vermeleri.

Gemi Söküm – Ship Breaking Yararlı ömrü dolan gemilerin malzemelerinden yararlanmak üzere parçalanarak hurdalara ayrılması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.