0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Aşamalı Stok – Echelon Inventory Nedir? Ne demektir?

0

Aşamalı Stok – Echelon Inventory Nedir? Ne Demektir?

Aşamalı Stok – Echelon Inventory Nedir? Ne Demektir?, Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde belli bir aşamadaki stok.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Aşamalı Stok – Echelon Inventory nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde belli bir aşamadaki stok.

Aşamalı Stok – Echelon Inventory sözlük anlamı Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde belli bir aşamadaki stok.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Tedarik Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

Ek Masraflar – Accessorial Charges Taşımacılık sürecinde verilen ek hizmet ve ayrıcalıkların masrafları (Bu masraflar navlun ücretine dahil değildir ve genellikle sabir fiyat şeklindedir. Örneğin; toplama/teslimat, transit geçiş ayrıcalıkları, hareket halindeki ayrıcalıklar, cezalar, aktarma, yükleme/boşaltma vb.)

Navlun Bedeli – Freight Charges, Freight Rates Uluslararası taşıma için istenen ücret.

Cost and Freight (C&F) Malların yüklendiği andan itibaren, satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim şekli kavramı (Sigorta dahil değildir)

Kanban Tam Zamanında Üretim/Tedârik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj.

Fiyat En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Açık Sipariş – On Order, Open Order Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Acil Durum Planı – Contingency Plan Gelecekte oluşabilecek beklenmeyen gelişmelere karşı alınacak önlemleri gösteren plan.

Çok Aşamalı Stok – Multi – Echelon İnventory Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde farklı aşamalardaki stoklar.

Açık Sözleşme – Open – End Contract Tutarı ve süresi belirsiz sözleşme (Zaman ve miktar bakımından sınır tanımayan veya değişik sınırları içeren ve genel olarak, değişik düzeyde tekrarlı sipâriş ve masraflarla ilgili olan malzeme tedârik ve hizmet anlaşması.

İstif Sırası – Course, Tier Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.