0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bağımsız Ticaret Değişimi – İndependent Trading Exchange (ITE) Nedir? Ne demektir?

0

Bağımsız Ticaret Değişimi – İndependent Trading Exchange (ITE) Nedir? Ne Demektir?

Bağımsız Ticaret Değişimi – İndependent Trading Exchange (ITE) Nedir? Ne Demektir?, E – Pazar alanı veya sanal ticaret ağında B2B ile eş anlamlı olarak kullanılan terim.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Bağımsız Ticaret Değişimi – İndependent Trading Exchange (ITE) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı E – Pazar alanı veya sanal ticaret ağında B2B ile eş anlamlı olarak kullanılan terim.

Bağımsız Ticaret Değişimi – İndependent Trading Exchange (ITE) sözlük anlamı E – Pazar alanı veya sanal ticaret ağında B2B ile eş anlamlı olarak kullanılan terim.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Uluslararası Satılan Malların Sözleşmeleri – Contracts for the İnternational Sale of Goods (CISG) Uluslararası Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen çerçeve sözleşme.

İş, Ticaret ve Taşımacılık İçin Elektronik Veri Değişimi – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (EDIFACT) Uluslararası ticaretin ve taşımacılığın etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ticarî verilerin içeriğine elektronik yoldan ulaşabilmek için geliştirilen bir dünya standardı.

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.

Acil Durum Planı – Contingency Plan Gelecekte oluşabilecek beklenmeyen gelişmelere karşı alınacak önlemleri gösteren plan.

Üretim Yönetimi – Production Management/Operations Management Malzeme, işçilik, enerji, makina vb. üretim kaynakları kullanılarak, kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulmasıyla ilgili yönetsel faaliyetlerin bütünü.

Yaşam Çevrim Desteği – Life Cycle Support Ürünlerin teslîmatının yanısıra, sezon sonu olması, kusurlu mal, raf ömrü dolması vb. nedenlerden kaynaklanan iade ürünlerin dönüşü ile ambalaj malzemeleri ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi faaliyetlerinin tümü.

Uzlaşma – Concurrence Taşıyıcı tarafından imzalanan ve ICC (International Chamber of Commerce) tarafından kayda alınan bir doküman (Taşıyıcının, belirlenmiş bir acenta tarafından yayınlanan fiyat listesindeki ücretlere tâbi olduğunu gösterir)

Sabit Fiyat – Fixed Price Sale Üzerinde hiç bir şekilde değişiklik yapılmayan fiyat.

Proses Tipi Üretim – Process Type Production İmalatı gerçekleştirilen ürünün genelde akışkan, ürün çeşidinin az ve üretilme miktarının yüksek olduğu üretim şekli (Talep miktarları çok yüksek olan standart ürünler olduğu için sürekli olarak yüksek miktarlarda ve stok için üretilirler. Bu üretim şekli, makinaların ürünün iş akışına göre bütünleştirildiği tesislerde gerçekleştirilir. Örneğin deterjanlar, meşrubat, şeker, süt vb.)

Sürekli İkmal – Continouos Replenishment Sürekli ürün akışını ve perâkendeci stoklarında daha az ürün tutulmasını sağlamak için, tedârik zincirindeki mal ve bilgi akışının eşgüdümlenmesi.

Değer Analizi Satın-alma maliyetlerini azaltmak amacıyla bir ürüne ait kalite ve performans gibi gerekliliklerin sistematik bir şekilde ele alınmasına değer analizi denilmektedir. En düşük maliyeti sağlamak esas alınır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.