0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Balya – Bale Nedir? Ne demektir?

0

Balya – Bale Nedir? Ne Demektir?

Balya – Bale Nedir? Ne Demektir?, Malzemelerin, ip veya demir tel kullanılıp sıkıştırılarak oluşturulan yük birimi (ünitesi)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Balya – Bale nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malzemelerin, ip veya demir tel kullanılıp sıkıştırılarak oluşturulan yük birimi (ünitesi)

Balya – Bale sözlük anlamı Malzemelerin, ip veya demir tel kullanılıp sıkıştırılarak oluşturulan yük birimi (ünitesi)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Elektronik Ticaret – Electronic Commerce Mal ve hizmetlerin üretimi, tanıtımı, satışı, satın alınması vb. faaliyetlerin, elektronik ortamlar üzerinde, yazılımlar kullanılarak ve gerçek zamanlı (on – line) olarak yapılması (E – ticaret olarak da bilinir. B2B ve B2C şeklinde uygulanabilmektedir.)

Ana Güzergah – Main Lines Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yol.

Zonlama – Zone Logic Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene – tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge.

Toplu Taşıma İrsaliyesi – Consolidated Delivery Note Araç sahibi tarafından, nakliyesini bir seferde yaptığı, farklı şirketlere ait yükler için hazırladığı ve kaydettiği taşıma irsaliyesi.

Birincil Kanal Üyeleri – Primary Channel Members Tedarik zincirini yönetmek için kaynaklarını ayırmaya ve riski üstlenmeye hazır olan şirketler.

RFID Etiketi – Tag, Transponder Üzerine takıldığı ürünlerle ilgili bilgileri, radyo sinyaline cevap vererek ileten nesne.

Minimum Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)

Last Expiry First Out – LEFO Son kullanım tarihi en geç olan malın ilk çıkacağını öngören ilke (Böylece ürünün operasyonda kalma süresi daha uzun olmaktadır. Ancak depolama açısından son kullanım tarihinin geçirilmesi riski artmaktadır.)

Malzeme Talebi – Requisition Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

Alan Yönetimi – Yard Management Açık alanda depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.