0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Besleyici Gemi – Feeder Vessel Nedir? Ne demektir?

0

Besleyici Gemi – Feeder Vessel Nedir? Ne Demektir?

Besleyici Gemi – Feeder Vessel Nedir? Ne Demektir?, Genelde kapasitesi 1.000 TEU?dan az, yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan küçük tonajlı gemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Besleyici Gemi – Feeder Vessel nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Genelde kapasitesi 1.000 TEU?dan az, yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan küçük tonajlı gemi.

Besleyici Gemi – Feeder Vessel sözlük anlamı Genelde kapasitesi 1.000 TEU?dan az, yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan küçük tonajlı gemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Mal – Commodity Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

Miktarsal İndirim – Quantity Discount Satınalma miktarının artışına bağlı olarak satınalma birim fiyatının düşürülmesi durumu.

Hak Talebi – Claim Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlâli veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.

Parça Başı Ücret – All Commodity Rate Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon yükü/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.)

Global Teminat – General Security Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü?ne hitâben düzenlenen teminat.

Güzergah Belirleme Doğruluğu – Routing Accuracy Dağıtım işlemlerinin belirli yönetsel kurallara uygunluğu ve belirli bir kaynak kullanımı (araç, personel vb.) dahilinde yapılabilirliği.

Adres – Address Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Hurda – Scrap İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

Erişim Alanı – Access Space Raf gözü veya istiflere erişmek için kullanılan geçit (Malzeme sayımı amaçlı olarak kullanılır)

Mal Kabul – Receiving Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemi (İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir)

Satılan Malın Maliyeti (SMM) – Cost of Goods Sold (COGS) Belli bir dönemde satılan malın doğrudan işçilik, doğrudan hammadde ve genel îmalat giderleri toplamı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.