0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Birim Maliyet – Unit Cost Nedir? Ne demektir?

0

Birim Maliyet – Unit Cost Nedir? Ne Demektir?

Birim Maliyet – Unit Cost Nedir? Ne Demektir?, Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Birim Maliyet – Unit Cost nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.

Birim Maliyet – Unit Cost sözlük anlamı Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

CMR Karayolu Taşıma Belgesi – CMR Road Waybill, International Consignment Note CMR Anlaşmasına dayalı olarak, IRU (International Road Union) tarafından geliştirilen, karayolu taşımalarında kullanılan; birincisi göndericiye, ikincisi alıcıya ve üçüncüsü taşıyıcıya ait olmak üzere üç kopya düzenlenen standart belge.

Proses Tipi Üretim – Process Type Production İmalatı gerçekleştirilen ürünün genelde akışkan, ürün çeşidinin az ve üretilme miktarının yüksek olduğu üretim şekli (Talep miktarları çok yüksek olan standart ürünler olduğu için sürekli olarak yüksek miktarlarda ve stok için üretilirler. Bu üretim şekli, makinaların ürünün iş akışına göre bütünleştirildiği tesislerde gerçekleştirilir. Örneğin deterjanlar, meşrubat, şeker, süt vb.)

Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün ağırlığı.

Dolaylı Satış Noktası – İndirect Retailer Location Ürünleri distribütörden alarak tüketicilere satan satış noktası.

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.)

İşletme Yazılımı – Business Application Belirli bir işletme problemini çözmek üzere ya da işletme fonksiyonuna yönelik olarak oluşturulmuş herhangi bir bilgisayar programı, programlar kümesi ya da programlar paketi.

Gemi Söküm – Ship Breaking Yararlı ömrü dolan gemilerin malzemelerinden yararlanmak üzere parçalanarak hurdalara ayrılması.

İşletme Malzemesi – Consumable Material Temizlik, yakıt, yağ, kırtasiye gibi üretimde doğrudan kullanılmayan, ancak işletme için gerekli olan malzemeler.

Mal – Commodity Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern Birim yük düzenleme şekli, yöntemi, modeli.

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.