0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Birim – Unit Of Measure (UOM) Nedir? Ne demektir?

0

Birim – Unit Of Measure (UOM) Nedir? Ne Demektir?

Birim – Unit Of Measure (UOM) Nedir? Ne Demektir?, Stok sistemlerinde izlenen bir malzemenin miktarının tanımlanmasında kullanılan ölçü (Örneğin adet, kasa, koli, kutu vb.)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Birim – Unit Of Measure (UOM) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Stok sistemlerinde izlenen bir malzemenin miktarının tanımlanmasında kullanılan ölçü (Örneğin adet, kasa, koli, kutu vb.)

Birim – Unit Of Measure (UOM) sözlük anlamı Stok sistemlerinde izlenen bir malzemenin miktarının tanımlanmasında kullanılan ölçü (Örneğin adet, kasa, koli, kutu vb.)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Mallar Alındı Notu – Goods Received Note (GRN) Malzeme ve ürünleri alan tarafından düzenlenen belge.

Elle Toplama Sistemi – Manual Picking System Depolarda ürünlerin herhangi bir ekipman kullanılmaksızın, elle toplandığı sistem.

X – MODALL – The Optimised Exchange Between All Modes of All Conforming Consignments Tüm sevkiyatların bütün taşımacılık modları arasında en etkin ve verimli bir şekilde aktarımını sağlamaya yönelik proje.

Ex Beyan – Ex Declariation İhracat beyannamesi.

Ürün Yaşam Döngüsü – Product Life Cycle Yeni bir ürünün, pazarda doğuş, büyüme, doyum ve demode olma evrelerinin tümünü ifâde eden kavram.

Geleneksel İşletme – Brick – and – Mortar Tümüyle e – ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan firma.

Yandan Yükleyici – Side Loader, Side Forklift, Side Loader Forklift, Side – Pick Lifts Yükleri yan kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren, çatalı yan tarafında bulunan malzeme elleçleme ekipmanı.

İçinden Geçilebilir Raf – Drive – Through Rack Bir kenarından diğer kenarına çaka geçmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur)

Elektronik Veri Değişimi – Electronic Data Interchange (EDI) Farklı kurumlar tarafından kullanılan ve sözkonusu kurumların yazılımları arasında amacına uygun olarak gerçekleştirilen, standart formatta veri aktarımı veya paylaşımı.

İhracat Bildirim Formu – Export Declaration Form İhracatçı tarafından devlete verilen ve ihraç ürünleri hakkında temel bilgileri içeren form.

Hak Devri – Assignment Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.