0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern Nedir? Ne demektir?

0

Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern Nedir? Ne Demektir?

Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern Nedir? Ne Demektir?, Birim yük düzenleme şekli, yöntemi, modeli.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Birim yük düzenleme şekli, yöntemi, modeli.

Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern sözlük anlamı Birim yük düzenleme şekli, yöntemi, modeli.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Deplasman Ton – Displacement Tonnage Bir geminin su içindeki hacmi kadar (taşırdığı) suyun ağırlığı.

Beyan Tutarı – Declared Value Göndericinin beyan ettiği mal değeri.

Palet Havuzları – Pallet Pools Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.

Eksik Tamamlama Turu – Breadman Tedarikçilerin ikmâl faaliyetlerinin eşgüdümünde kullanılan özel bir kanban uygulaması (Bu uygulamada, öngörülen rota tipine göre teslîmat görevlisi, müşterinin lokasyonuna giderek ilgili stok alanını/kabını ürün ile doldurur. Dolayısıyla sipâriş miktarı belirli değildir. Müşteri önceden sipâriş vermediği gibi her gidildiğinde ne kadar teslimat yapılacağı da net olarak belirli değildir. Eksik olan kısım doldurulur. Bu durumda tedârikçi, önceden edinilmiş deneyimlere ve oluşturulmuş kurallara göre sevkiyat plânlaması yapar.)

Çekme Esaslı Sistem – Pull System Herhangi bir aşamadaki faaliyetin, kendisinden bir sonraki faaliyetin talepte bulunması durumunda işleme başlama sistemi (İtme sisteminin tam tersine çekme sisteminde talep, en son noktada yâni tüketicide oluşur ve talep karşılanana kadar tedârik zincirindeki ilgili ardışık faaliyetler devreye girer.)

Gros Ton – Gross Tonnage Geminin tüm kapalı hacimlerinin ölçüsü (Geminin boyutları ile ilişkilidir)

Yüksek Konteyner – Highcube Container Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.

Gümrük Müşaviri – Customs Broker, Customs Clearing Agent, Customs House Broker (CHB) Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlar.

Gemi Eni – Beam Geminin en geniş yerinin eni.

Birim – Unit Of Measure (UOM) Stok sistemlerinde izlenen bir malzemenin miktarının tanımlanmasında kullanılan ölçü (Örneğin adet, kasa, koli, kutu vb.)

Blok Tren – Unit Train Yeterince yük varsa, bir demiryolu katarının tümünün bu yüke tahsis edilmesi (Sözkonusu yük salt bir şirkete ait olabilir)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.