0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bitmiş Ürün İstifi – Field Finished Goods Nedir? Ne demektir?

0

Bitmiş Ürün İstifi – Field Finished Goods Nedir? Ne Demektir?

Bitmiş Ürün İstifi – Field Finished Goods Nedir? Ne Demektir?, İmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan bitmiş ürün grubu.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Bitmiş Ürün İstifi – Field Finished Goods nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan bitmiş ürün grubu.

Bitmiş Ürün İstifi – Field Finished Goods sözlük anlamı İmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan bitmiş ürün grubu.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yeniden Sipariş Düzeyi – Reorder Point; Reorder Level Tedârik süresini dikkate alarak, yeniden sipâriş vermeyi gerektiren stok düzeyi. (Stoklar bu düzeye indiğinde sipâriş verilerek, stoksuz kalma durumuna düşme önlenmeye çalışılır)

Uluslararası Denizcilik Örgütü – İnternational Maritime Organization (IMO) Denizcilik sektörüne yönelik düzenlemeler konusunda uzlaşma oluşturmaya çalışan bir Birleşmiş Milletler organizasyonu.

Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA) Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

Yalın ve Çevik Üretim – Leagile Manufacturing 1) Değişken ve belirsiz talebi en verimli şekilde karşılamaya dayanan üretim stratejisi.2) Yalın ve çevik üretimin birlikte uygulanması yaklaşımı.

Doğrudan Sevkiyat – Direct Shipment Ürünlerin, bir depolama işlemi yapılmaksızın müşteriye gönderilmesi.

Felaket Önleme Planı – Disaster Recovery Planning Programlar, aygıtlar ve verilerin, önemli hasar ve kayba uğrama olasılığına karşı alınan önlem plânı.

İşbirliği – Alignment Tedarik zincirindeki tüm tarafları, daha iyi zincir performansı için teşvik edebilmek, cesaretlendirmek, ve özendirmek.

Mal – Commodity Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

Lojistik Maliyetleri – Logistics Costs Lojistik operasyonlar sırasında oluşan taşıma, depolama, stoklama, sipâriş işlemleri ve idarî giderlerden oluşan mâliyetler.

Özvarlık Temelli Olmayan Lojistik Şirket – Non Asset Provider Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olmayan lojistik şirket.

Ortaklık – Partnership Bir işte, kârı ve zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.