0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Boş Kap Yer Değiştirme – Empty Repositioning Nedir? Ne demektir?

0

Boş Kap Yer Değiştirme – Empty Repositioning Nedir? Ne Demektir?

Boş Kap Yer Değiştirme – Empty Repositioning Nedir? Ne Demektir?, Boş kapların, fazla bulunduğu yerden, gereksinim duyulan yere taşınması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Boş Kap Yer Değiştirme – Empty Repositioning nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Boş kapların, fazla bulunduğu yerden, gereksinim duyulan yere taşınması.

Boş Kap Yer Değiştirme – Empty Repositioning sözlük anlamı Boş kapların, fazla bulunduğu yerden, gereksinim duyulan yere taşınması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Malzeme Talebi – Requisition Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

En Az Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)

Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı – Lead Logistics Provider (LLP) Bir şirketin lojistik hizmetlerinin tümünün veya büyük bir kısmının organizasyonunu üstlenen, bu çerçevede lojistik hizmet sağlayıcıları (3PL) seçen, performanslarını değerlendiren ve aralarındaki eşgüdümü sağlayan şirket.

Güzergah Belirleme Doğruluğu – Routing Accuracy Dağıtım işlemlerinin belirli yönetsel kurallara uygunluğu ve belirli bir kaynak kullanımı (araç, personel vb.) dahilinde yapılabilirliği.

İhracat – Export Malların içinde bulunulan ülkeden bir başka ülkeye gönderilmesi yolu ile oluşan ticaret.

Kapasite Gereksinim Planlaması – Capacity Requirements Planning (CRP) Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini ölçme ve dengeleme süreci.

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan bir matemetiksel değer.

Antrepo – Customs Bonded Warehouse Gümrük Müsteşarlığı?nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.

İzleme Temelli Ticaret – Scan Based Trading (SBT) Tedarikçilerin stok sahipliğini, perakendecilerin depolarında veya mağazalarında, ürünler satılıncaya dek sürdürdüğü, aralarında yoğun bilgi paylaşımının sözkonusu olduğu iş modeli.

Toplama Listesi Satırı – Pick Line Sipârişleri toplamada kolaylık sağlamak üzere, toplanacak ürünlerin belli ölçütlere göre sıralanmış listesi.

Dağıtım Merkezi Hizmet Ücreti – Distribution Center Fee Dağıtım merkezinin yaptığı tüm lojistik faaliyetler için kg, palet vb. başına belirlemiş olduğu hizmet ücreti.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.