Brüt Envanter – Gross İnventory Nedir? Ne demektir?

0

Brüt Envanter – Gross İnventory Nedir? Ne Demektir?

Brüt Envanter – Gross İnventory Nedir? Ne Demektir?, Hurda ve hatalı parçalar dikkate alınmadan, standart mâliyet üzerinden hesaplanan envanter değeri.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Brüt Envanter – Gross İnventory nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Hurda ve hatalı parçalar dikkate alınmadan, standart mâliyet üzerinden hesaplanan envanter değeri.

Brüt Envanter – Gross İnventory sözlük anlamı Hurda ve hatalı parçalar dikkate alınmadan, standart mâliyet üzerinden hesaplanan envanter değeri.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İltisak Hattı – Connection Line Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

Deniz Ticareti – Seaborne Trade, Maritime Trade, Seaborne Commerce Denizyoluyla yapılan ticaret.

İhracat Sübvansiyonları – Foreign Subsidies İhracatçı şirketlerin dış pazarlardaki rekâbet gücünü arttırmak için devletten aldığı hibe, vergi iadesi ve devlet olanaklarının ucuz veya ücretsiz kullanımı gibi haklar.

Barkod – Bar Code Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi – boşluk kombinasyonları.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) – Harmonized Tariff Schedule (HTS) Ürün ve kaynağın ülkesine bağlı olarak ithal edilen mallar için ne kadar vergi isteneceğinin listelendiği bir doküman.

Mobil Ticaret – m Commerce Mobil iletişim araçları kullanılarak, ticarî ve idarî işlerin yapılması.

Delivered Duty Unpaid (DDU) Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeksizin yapılan uluslararası teslim şekli kavramı.

Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA) Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

Geleneksel İşletme – Brick – and – Mortar Tümüyle e – ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan firma.

Bağımlı Talep – Dependent Demand Başka bir ürünün talebi ile orantılı olarak talebi hesaplanabilen malzemelere ilişkin talep yapısı (Örneğin yarı ürünler, hammaddeler, yardımcı maddeler)

Elektronik Posta (E – Posta) – Electronic Mail (E – Mail) Elektronik ortamlarda gönderilen mesaj.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.