0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bütünlük İlkesi – Doctrine of the Entireties Nedir? Ne demektir?

0

Bütünlük İlkesi – Doctrine of the Entireties Nedir? Ne Demektir?

Bütünlük İlkesi – Doctrine of the Entireties Nedir? Ne Demektir?, Dış ticarette, montajı yapılan ürün ile parçalarının ihracatında hangisinin esas alınacağının belirlenmesinde dikkate alınan ilke (Parçaların gümrük tarifesinin, ait olduğu son ürüne göre belirleneceğini ifade eder)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Bütünlük İlkesi – Doctrine of the Entireties nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Dış ticarette, montajı yapılan ürün ile parçalarının ihracatında hangisinin esas alınacağının belirlenmesinde dikkate alınan ilke (Parçaların gümrük tarifesinin, ait olduğu son ürüne göre belirleneceğini ifade eder)

Bütünlük İlkesi – Doctrine of the Entireties sözlük anlamı Dış ticarette, montajı yapılan ürün ile parçalarının ihracatında hangisinin esas alınacağının belirlenmesinde dikkate alınan ilke (Parçaların gümrük tarifesinin, ait olduğu son ürüne göre belirleneceğini ifade eder)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Boru Hatları – Pipelines Özel bâzı ürünler için kullanılabilen, ilk yatırımı yüksek, işletme giderleri düşük, yük güvenilirliği fazla ve genelde tek yönlü taşımacılığın gerçekleştirildiği borulardan oluşan hatlar.

Onay – Confirmation Bir elektronik posta kutusu veya EDI sunucusundan gelen mesajın alındığına ilişkin formel bildirim.

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Talep – Demand Belirli bir malzemenin belirli bir miktarı için ortaya çıkan gereksinim.

Yeşil Lojistik – Green Logistics Tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçen ve en aza indirmeye çalışan yaklaşım.

Deplasman Ton – Displacement Tonnage Bir geminin su içindeki hacmi kadar (taşırdığı) suyun ağırlığı.

First Expiry First Out (FEFO) – Yaşlı Mal Önce Çıkar Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kural.

Depolama Maliyeti – Storage Cost Malzemelerin fiziksel olarak depolanması (kira/amortisman, ısıtma, aydınlatma, sigorta, genel giderler vb.) ve elleçlenmesi (malzeme boşaltma, mal kabul, gruplama, paket açma, paket bölme, istifleme, yerleştirme, eksik tamamlama, toplama, yükleme vb.) ile ilgili masraflar.

Sabit Maliyetler – Fixed Costs Kısa vâdede yapılan işin miktarından etkilenmeyen, sabit kalan mâliyetler.

Kapalı Zarf Usülü İhale – Sealed Bid Önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir süre içinde, tekliflerin kapalı zarf içinde alındığı ve içeriğinin hiç kimse tarafından görülmediği ihâle.

Uluslararası Denizcilik Örgütü – İnternational Maritime Organization (IMO) Denizcilik sektörüne yönelik düzenlemeler konusunda uzlaşma oluşturmaya çalışan bir Birleşmiş Milletler organizasyonu.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.