0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee Nedir? Ne demektir?

0

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee Nedir? Ne Demektir?

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee Nedir? Ne Demektir?, Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee sözlük anlamı Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İkili Kiriş – Beams İki ayak arasında, paletli yükleri taşıyan yatay çift kirişli yapı (Kiriş uzunlukları, yükün özelliğine (boyut ve ağırlık) göre, genellikle 1,2 – 4 m. arasında değişir.)

Bitmiş Ürün İstifi – Field Finished Goods İmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan bitmiş ürün grubu.

Miktarsal İndirim – Quantity Discount Satınalma miktarının artışına bağlı olarak satınalma birim fiyatının düşürülmesi durumu.

Yalın Üretim – Lean Manufacturing Üretim süreçlerinde katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını öngören üretim anlayışı (Böylece kaynakları tüketen faaliyetlerin (israfların) önlenmesi ve salt müşteri için yarar sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Üretimi en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız olarak, müşteri talebine bire – bir yanıt verecek şekilde ve varolan potansiyellerin tümünden yararlanarak gerçekleştirmektir.)

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge.

Fiyat İndirimli Sözleşme – Price Discount Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satılamayan ürünler için geri ödeme oranının, ürünün alıcı satış fiyatına göre değiştiği sözleşme.

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle Tahminin kapsadığı zaman aralığı. Ardışık iki tahmin çalışması arasındaki süre.

Deray – Derail Demiryolunda raydan çıkma durumu.

Dağıtım Gereksinimlerinin Planlaması – Distribution Requriments Planning (DRP) Dağıtım ağı içinde hangi ürüne, ne zaman, ne kadar ve nerede gereksinim duyulacağının ve bu gereksinimin nasıl karşılanacağının plânlanması.

Satınalma Siparişi – Purchase Order Satınalma talebi ve bilgisinin tedârikçiye bildirildiği evrak, form veya elektronik ortamdaki mesaj.

Genel Taşıyıcı – Common Carrier Çok sayıda müşteriye hizmet veren taşımacılık şirketi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.