0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Çapraz Sevkiyat – Cross Docking Nedir? Ne demektir?

0

Çapraz Sevkiyat – Cross Docking Nedir? Ne Demektir?

Çapraz Sevkiyat – Cross Docking Nedir? Ne Demektir?, Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Çapraz Sevkiyat – Cross Docking nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi.

Çapraz Sevkiyat – Cross Docking sözlük anlamı Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve İkmal – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar (şirketler) arasında çağdaş bilgi teknolojileri kullanarak etkin bir bilgi paylaşımı, ortak yarar sağlama ve eşgüdümlü plânlama yoluyla ürün ve bilgi akışının; müşteri taleplerindeki değişiklikleri dikkate alarak, tüm tarafların üretim, stok ve lojistik mâliyetlerini enazlamak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için verimli yönetilmesini sağlama.

IMDG – İnternational Maritime Dangerous Goods (IMDG) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin denizyolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve personelde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Lardner Kuralı – Lardner Law Taşıma mâliyetleri yarıya indirilirse ürünlerin sunulabileceği pazar alanının 4 kat artacağını ifâde eden kural.

Bölgesel Toplama – Zone Picking Sipârişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla, bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesi.

Alıcının Güzergâh Belirleme Hakkı – Buyer?s Right To Route Satıcının taşıma ücretlerini ödemediği durumlarda, alıcının taşıma rotasını belirleme hakkı.

Mahrece İade – Return to Origin İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

Hizmet Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Ürün Stoğu – Finished Goods Inventory (FGI) Sevkiyata hazır durumda olan ürün.

FIATA – İnternational Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu?nun kısaltması.

Kapalı Zarf Usülü İhale – Sealed Bid Önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir süre içinde, tekliflerin kapalı zarf içinde alındığı ve içeriğinin hiç kimse tarafından görülmediği ihâle.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.