0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Çeki Listesi (Ambalaj/Koli Listesi) – Packing List Nedir? Ne demektir?

0

Çeki Listesi (Ambalaj/Koli Listesi) – Packing List Nedir? Ne Demektir?

Çeki Listesi (Ambalaj/Koli Listesi) – Packing List Nedir? Ne Demektir?, Genellikle gönderici tarafından hazırlanan ve her ambalajın/kolinin içinde hangi tür ve miktarda mal olduğunu gösteren liste.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Çeki Listesi (Ambalaj/Koli Listesi) – Packing List nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Genellikle gönderici tarafından hazırlanan ve her ambalajın/kolinin içinde hangi tür ve miktarda mal olduğunu gösteren liste.

Çeki Listesi (Ambalaj/Koli Listesi) – Packing List sözlük anlamı Genellikle gönderici tarafından hazırlanan ve her ambalajın/kolinin içinde hangi tür ve miktarda mal olduğunu gösteren liste.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çok Aşamalı Stok – Multi – Echelon İnventory Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde farklı aşamalardaki stoklar.

Mücbir Sebep – Force Majeure Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm (Örneğin deprem, sel, savaş vb.)

Zeyilnâme – Supplement Supplementary Policy Sigorta poliçesinin yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde oluşan değişiklikleri belirtmek için.

Eksik Tamamlama Turu – Breadman Tedarikçilerin ikmâl faaliyetlerinin eşgüdümünde kullanılan özel bir kanban uygulaması (Bu uygulamada, öngörülen rota tipine göre teslîmat görevlisi, müşterinin lokasyonuna giderek ilgili stok alanını/kabını ürün ile doldurur. Dolayısıyla sipâriş miktarı belirli değildir. Müşteri önceden sipâriş vermediği gibi her gidildiğinde ne kadar teslimat yapılacağı da net olarak belirli değildir. Eksik olan kısım doldurulur. Bu durumda tedârikçi, önceden edinilmiş deneyimlere ve oluşturulmuş kurallara göre sevkiyat plânlaması yapar.)

Extranet Farklı organizasyonların (müşteriler, tedârikçiler, devlet kurumları vb.), aynı yazılım ve protokolleri internet üzerinden kullanabilecekleri şekilde oluşturulan ağ.

İçinden Geçilebilir Raf – Drive – Through Rack Bir kenarından diğer kenarına çaka geçmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur)

Uluslararası Satılan Malların Sözleşmeleri – Contracts for the İnternational Sale of Goods (CISG) Uluslararası Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen çerçeve sözleşme.

Depolama Planı – Storage Plan Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

Etkin Tüketici Yanıtı – Efficient Consumer Response (ECR) Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük mâliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için dağıtım kanalı içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistem.

Açık Sipariş – On Order, Open Order Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Üst ve Yanları Açık Konteyner – Flat Rack Contanier İki yanı ve tavanı olmayan, bâzen her iki baş kısmı da yerinden çıkarılabilen, tabanı kalın olan, her iki yandan ve üstten yüklemeye uygun olan konteyner.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.