0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Davet Listesi – Bidders List – Vendors List Nedir? Ne demektir?

0

Davet Listesi – Bidders List – Vendors List Nedir? Ne Demektir?

Davet Listesi – Bidders List – Vendors List Nedir? Ne Demektir?, İhale usulü ile mal veya hizmet satın almak üzere ihaleye davet edilen şirket listesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Davet Listesi – Bidders List – Vendors List nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İhale usulü ile mal veya hizmet satın almak üzere ihaleye davet edilen şirket listesi.

Davet Listesi – Bidders List – Vendors List sözlük anlamı İhale usulü ile mal veya hizmet satın almak üzere ihaleye davet edilen şirket listesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ana Güzergah – Main Lines Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yol.

Gelen Malzeme Muayenesi – Incoming Inspection Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.

Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life İnventory Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.

Dağıtım Kanalı Ürünün veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi için bir takım organize olma işlemini konu alan yardımcı organlardır. Bağlantı sağlayıcılar olarak da tanımlanabilir.

Antrepo – Customs Bonded Warehouse Gümrük Müsteşarlığı?nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.

Hatlar Arası Anlaşmalar – Interline Agreements Hava kargo hat işletmecilerinin, içinde bulunmadıkları taşımacılık sistemlerinde, başka hat işletmecileri ile anlaşma yaparak hizmet vermeleri.

Kamçı Etkisi – Bullwhip Effect Whiplash Effect Tedârik zincirinde geriye doğru ilerlerken, talepteki değişikliklerin etkilerinin çok daha fazla artan oranda değişikliklere neden olması.

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Anahtar Performans Göstergesi – Key Performance İndicator (KPI) Bir şirket veya bölümün stratejik düzeydeki performansını göstermek ve iyileştirme hedeflerini saptamak için kullanılan ölçüm göstergesi (KPI?lar SMART ilkesine uygun olmalıdır)

Takımlaştırma – Kitting Bileşenlerin veya parçaların, belirlenmiş spesifikasyonlara uygun olarak monte edilmesi (Kit hâline getirme)

Dağıtım Gereksinimlerinin Planlaması – Distribution Requriments Planning (DRP) Dağıtım ağı içinde hangi ürüne, ne zaman, ne kadar ve nerede gereksinim duyulacağının ve bu gereksinimin nasıl karşılanacağının plânlanması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.