0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) Nedir? Ne demektir?

0

Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) Nedir? Ne Demektir?

Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) Nedir? Ne Demektir?, Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün ağırlığı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün ağırlığı.

Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) sözlük anlamı Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün ağırlığı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Delivered Duty Unpaid (DDU) Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeksizin yapılan uluslararası teslim şekli kavramı.

Bağımsız Talep – Independent Demand Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı (Örneğin müşteri sipârişleri, yedek parça)

Bağımsız Talep – Independent Demand Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı (Örneğin müşteri sipârişleri, yedek parça)

Global Teminat – General Security Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü?ne hitâben düzenlenen teminat.

Genel Taşıyıcı – Common Carrier Çok sayıda müşteriye hizmet veren taşımacılık şirketi.

Gelir Yönetimi – Yield Management Gelirlerin verimli uygulamalar ile arttırılması.

Uluslararası Taşıma – İnternational Transportation Bir ülkeden bir ülkeye doğrudan veya transit olarak; karayolu, denizyolu, demiryolu ve/veya havayoluyla yapılan her çeşit taşıma.

Net Fiyat – Net Price Tüm indirimler yapıldıktan sonra, müşteriye sunulan nihaî fiyat.

Dayanıksız Mal/Yük – Perishable Freight, Perishabel Commodity Kısa raf ömürlü, soğutma veya ısıtma gibi özel koruyucu hizmetler gerektirebilen, aksi durumda hızlı bozulabilecek veya değerini yitirebilecek yük (Genellikle taze meyve ve sebze için kullanılır)

Ölçek Ekonomisi – Economy of Scale Yüklemenin miktarı arttıkça birim başına düşen mâliyetin düşeceğinin ifâdesi.

Yerel Alan Ağları – LAN (Local Area Network) Aynı ortamda bulunan bilgi – işlem donanımlarının özel iletişim hatları ile birbirine bağlanarak oluşturdukları ağlar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.