Değişken Ürün Gözü – Floating Slot Nedir? Ne demektir?

0

Değişken Ürün Gözü – Floating Slot Nedir? Ne Demektir?

Değişken Ürün Gözü – Floating Slot Nedir? Ne Demektir?, Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Değişken Ürün Gözü – Floating Slot nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.

Değişken Ürün Gözü – Floating Slot sözlük anlamı Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çok Dar Koridor Çakası – Turret Truck Çok dar koridorlarda kullanılan, koridor içinde manevra yapma olanağı bulunmayan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift)

Kanban Tam Zamanında Üretim/Tedârik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj.

Treyler Yükünden Az – Less Than Truck Load (LTL) Bir treylerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak doldurmayan yük.

Paket – Package Ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, dağıtım işlemlerini kolaylaştıran, metal, plastik, karton vb. malzemelerden yapılmış kap.

Ambalaj – Packing Ürünleri dış etkilerden koruyan, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, görsellik ve kullanım ergonomisi sağlayan, içindeki ürün hakkında bilgiler bulunduran; metal, plastik, cam vb. malzemelerden yapılmış kap (İçinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur.)

Hacim Kullanımı – Cube Utilization Araç yüklemede ve depo yerleştirmede, yüksekliğin de boyutun kullanılarak yüklerin, optimal bir şekilde istiflenmesi.

Gümrük Müşaviri – Customs Broker, Customs Clearing Agent, Customs House Broker (CHB) Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlar.

Palet Havuzları – Pallet Pools Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.

Ek Masraflar – Accessorial Charges Taşımacılık sürecinde verilen ek hizmet ve ayrıcalıkların masrafları (Bu masraflar navlun ücretine dahil değildir ve genellikle sabir fiyat şeklindedir. Örneğin; toplama/teslimat, transit geçiş ayrıcalıkları, hareket halindeki ayrıcalıklar, cezalar, aktarma, yükleme/boşaltma vb.)

Zonlama – Zone Logic Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle Tahminin kapsadığı zaman aralığı. Ardışık iki tahmin çalışması arasındaki süre.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.