0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Nedir? Ne demektir?

0

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Nedir? Ne Demektir?

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Nedir? Ne Demektir?, Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard sözlük anlamı Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İzleme Temelli Ticaret – Scan Based Trading (SBT) Tedarikçilerin stok sahipliğini, perakendecilerin depolarında veya mağazalarında, ürünler satılıncaya dek sürdürdüğü, aralarında yoğun bilgi paylaşımının sözkonusu olduğu iş modeli.

İşletmeden Tüketiciye – Business to Customer B2C Tedarik zincirinde son müşteriyi de içeren bir sistemdir. Elektronik ortamda yürütülen ticaret içinde en fazla B2C iş süreci geçerlidir.

Kabul Belgesi – Acceptance Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

İstif Sırası – Course, Tier Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

Envanter – İnventory İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya malî listesi.

Dolaylı Satış Noktası – İndirect Retailer Location Ürünleri distribütörden alarak tüketicilere satan satış noktası.

İstiflenebilirlik Matrisi – Stackability Matrix İstiflenerek yerleştirilmesi gereken ürünler arasındaki ilişkileri (yan yana konulabilir, üst üste konulabilir, boşluklu konulabilir vb.) gösteren bir kare matris.

Transit Stok – İn Transit Inventory Ürünlerin sevkiyatı sırasında oluşan, henüz kullanıma ve satışa hazır olmayan, yoldaki (sipâriş edilmiş) stok.

İzleme – Tracking Yük, araç ve kap hareketlerinin, bir merkezden anında izlenerek kaydedilmesi.

İhracat Bildirim Formu – Export Declaration Form İhracatçı tarafından devlete verilen ve ihraç ürünleri hakkında temel bilgileri içeren form.

Bölgesel Toplama – Zone Picking Sipârişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla, bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.