0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Depolama Planı – Storage Plan Nedir? Ne demektir?

0

Depolama Planı – Storage Plan Nedir? Ne Demektir?

Depolama Planı – Storage Plan Nedir? Ne Demektir?, Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Depolama Planı – Storage Plan nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

Depolama Planı – Storage Plan sözlük anlamı Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kapasite Kısıtlı Tedarik Zinciri – Capacitated Supply Chain Tedarik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate alarak yapılan arz ve talep dengeleme faaliyetleri.

Adil Paylaşım – Fair Share Allocation Her birime gereksinimine uygun bir stok payı verilmesi.

Deniz Ticareti – Seaborne Trade, Maritime Trade, Seaborne Commerce Denizyoluyla yapılan ticaret.

Öz Yetkinlik – Core Competency Bir şirketin başarısına yönelik temel iş konusu.

Tüm Tedarik Zinciri Yanıtlama Süresi – Total Supply Chain Response Time Pazardaki değişimlere yanıt verme süresi ve yeteneğinin bir ölçütü.

Güvenlik Duvarı – Firewall Bir bilgisayar ağında bulunan program ve dosyayı, diğer bilgisayar ağı kullanıcılarının istenmeyen erişimlerinden ve virüslerden korumayı sağlayan bir yöntem.

Üretimden Nakliyeye Toplam Süre – Complete Manufacture to Ship Time Ürünün üretici tarafından sevkedilebilir olduğunun bildirilmesinden, müşteriye gönderilmesine kadar geçen ortalama süre.

Ev Sahibi Liman – Landlord Port Altyapı ve genel yönetimin kendisine, vinç ve diğer donanım ile bunların yönetiminin farklı özel şirketlere ait olduğu liman.

Gümrük Tarifesi – Customs Tariff İthalat ve ihracat ürünlerine uygulanacak vergi oranları çizelgesi.

Gemide Teslim – Delivered Ex Ship (DES) Satıcının teslim yükümlülüğünün, malı belirlenen varış limanında, gemi.

Değer Zinciri Analizi – Value Chain Analysis Bir tedârik zinciri boyunca tüm zincir üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgilerin tanımlanmasına yönelik yapısal tasarım yöntemlerinin kullanımı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.