0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Deray – Derail Nedir? Ne demektir?

0

Deray – Derail Nedir? Ne Demektir?

Deray – Derail Nedir? Ne Demektir?, Demiryolunda raydan çıkma durumu.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Deray – Derail nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Demiryolunda raydan çıkma durumu.

Deray – Derail sözlük anlamı Demiryolunda raydan çıkma durumu.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Rekabet Avantajı – Competitive Advantage Müşterinin sâdık kalmasını sağlamak üzere şirket tarafından yaratılan ve şirket üzerindeki rekâbet baskısını azaltan değer.

Senaryo Planlaması – Scenario Planning Olası koşulların zamana göre değişimini öngörerek seçenek uygulamalara yönelik etkin kararların verilmesinde kullanılan bir plânlama yaklaşımı.

İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage Bir şirketin, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara sunmasıyla elde ettiği bir ticarî avantaj (Bu ticarî avantaj, genellikle o ürün veya hizmetteki sektör liderliği biçiminde ortaya çıkabilir)

Kamçı Etkisi – Bullwhip Effect Whiplash Effect Tedârik zincirinde geriye doğru ilerlerken, talepteki değişikliklerin etkilerinin çok daha fazla artan oranda değişikliklere neden olması.

Ölçeklenebilirlik – Scalability Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Yük Boşaltma Hızı – Off Load Rate Zamana göre yükün boşaltılma hızını gösteren gösterge (Örneğin saat başına palet, saat başına koli vb.)

Öz Yetkinlik – Core Competency Bir şirketin başarısına yönelik temel iş konusu.

Hak Talebi – Claim Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlâli veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.

Yükleme Boşaltma Alanı – Dock Boşaltma, mal kabul, sipâriş hazırlama, yükleme vb. amaçlar ile malzemelerin geçici olarak konulduğu alan.

İkili Kiriş – Beams İki ayak arasında, paletli yükleri taşıyan yatay çift kirişli yapı (Kiriş uzunlukları, yükün özelliğine (boyut ve ağırlık) göre, genellikle 1,2 – 4 m. arasında değişir.)

Global Teminat – General Security Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü?ne hitâben düzenlenen teminat.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.