0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Dip Tarama – Dredging Nedir? Ne demektir?

0

Dip Tarama – Dredging Nedir? Ne Demektir?

Dip Tarama – Dredging Nedir? Ne Demektir?, Deniz, nehir, kanal tabanındaki çamurun kazılarak gemilerin ilerlemesi veya yanaşması için derinlik kazandırılması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Dip Tarama – Dredging nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Deniz, nehir, kanal tabanındaki çamurun kazılarak gemilerin ilerlemesi veya yanaşması için derinlik kazandırılması.

Dip Tarama – Dredging sözlük anlamı Deniz, nehir, kanal tabanındaki çamurun kazılarak gemilerin ilerlemesi veya yanaşması için derinlik kazandırılması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yük Sağlamlaştırma – Lashing Taşıt veya konteyner içine konan yüklerin taşıma sırasında oluşabilecek dinamik hareketlere karşı sabitlenmesi.

Mevsimsel Stok – Seasonal Stock Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.

Açık Çatallı Çaka – Straddle Truck Çatal aralığı normalden daha geniş olan çatallı kaldıraç (forklift)

Hatlar Arası Anlaşmalar – Interline Agreements Hava kargo hat işletmecilerinin, içinde bulunmadıkları taşımacılık sistemlerinde, başka hat işletmecileri ile anlaşma yaparak hizmet vermeleri.

Raf Sırası – Row Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

Gri Pazar – Gray Market Bölgesinde resmî ve tek yetkili distribütör olan şirketin izni olmadan, bir ürünün aynı bölgede başka şirketler tarafından satıldığı pazar.

ABC Sınıflandırma Yöntemi – ABC Classification Method Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması.

Etiketleme – Labelling Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan kodlama işlemi.

Rotalama – Routing Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergâh ile yapılacağının belirlenmesi.

Rastsal Yerleştirme Sistemi – Locator System Location System Rastsal stoklama politikasını uygulamak amacıyla ürünlere yer tahsisi yapan depo yerleştirme sistemi (Böylece ürünün özelliklerine uygun yer ataması ve daha verimli alan/hacim kullanımı sağlanır)

Göz Yerleştirme – Slotting Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının boyut olarak en az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.