0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission Nedir? Ne demektir?

0

Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission Nedir? Ne Demektir?

Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission Nedir? Ne Demektir?, Üçüncü bir şahış karışmadan verinin doğrudan yollayıcıdan alıcıya ulaşması (noktadan noktaya iletim de denilmektedir)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Üçüncü bir şahış karışmadan verinin doğrudan yollayıcıdan alıcıya ulaşması (noktadan noktaya iletim de denilmektedir)

Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission sözlük anlamı Üçüncü bir şahış karışmadan verinin doğrudan yollayıcıdan alıcıya ulaşması (noktadan noktaya iletim de denilmektedir)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Malzeme Talebi – Requisition Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

Sabit Sipariş Aralığı Sistemi – Fixed Order İnterval System Siparişlerin sabit zaman aralıklarında verildiği ama sipâriş miktarının fiilî stok düzeyine bağlı olarak değiştiği sistem.

Varsayım Makbuzu – Assumed Receipt Bir gönderimin ya da dağıtımın içeriğinin doğru olduğunun varsayılması ilkesi (Gönderimi yapan personel miktarı kontrol etmez. Faturaları elemek için, barkodlar ve EDI tarafından gönderilen ASN ile birlikte kullanılır.)

Ürün Ailesine Göre Depolama Politikası – Family Storage Policy Birbiriyle eşzamanlı olarak işlem gören malzemelerin veya aynı ürün ailesine ait ürünlerin birbirlerine yakın stok alanlarında depolanması politikası.

RFID Etiketi – Tag, Transponder Üzerine takıldığı ürünlerle ilgili bilgileri, radyo sinyaline cevap vererek ileten nesne.

Net Varlıklar – Net Assets Toplam varlıklardan toplam borçların çıkarılmasıyla elde edilen değer.

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge.

Toptan Fiyat Sözleşmesi – Wholesale Price Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, tedârikçi tarafından belirlendiği sözleşme.

Toplama Listesi Satırı – Pick Line Sipârişleri toplamada kolaylık sağlamak üzere, toplanacak ürünlerin belli ölçütlere göre sıralanmış listesi.

Deney Tasarımı – Design Of Experiments (DOE) Belirli bir amaca (genellikle kalite geliştirme) yönelik olarak, temel etmenlerin belirlenmesi, bu etmenlerden kontrol edilebilenlerin etki düzeylerini değiştirerek bir dizi deneyin gerçekleştirilmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve en uygun etmen etki düzeyi kombinasyonunun belirlenmesi.

Destek Çubuğu – Bracing Bars Bir rafı oluşturmada kullanılan temel bağlantı elemanı (İki ayak arasında taşıma veya dayanıklılığı arttırmak amacıyla yatay veya çapraz olarak kullanılırlar, birbirlerine kaynak yoluyla veya civata kullanılarak birleştirilirler)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.