0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Doğrudan Kanal – Direct Channel Nedir? Ne demektir?

0

Doğrudan Kanal – Direct Channel Nedir? Ne Demektir?

Doğrudan Kanal – Direct Channel Nedir? Ne Demektir?, Şirketin, kendi satış elemanlarının, müşterilerine aracısız, doğrudan ürün/hizmet satışı yapması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Doğrudan Kanal – Direct Channel nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Şirketin, kendi satış elemanlarının, müşterilerine aracısız, doğrudan ürün/hizmet satışı yapması.

Doğrudan Kanal – Direct Channel sözlük anlamı Şirketin, kendi satış elemanlarının, müşterilerine aracısız, doğrudan ürün/hizmet satışı yapması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Görsel Yönetim – Visible Management Kolayca görülebilen ve anlaşılabilen işaret, renk, sembol, ışık gibi unsurların kullanımı (Bu bilgiler, normal ya da anormal koşulların varolduğunu ve bâzı eylemlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olabileceğini saptamak, belirtmek ve bu konuda tâlimat vermek için kullanılabilir. Başarılı bir görsel yönetim yoruma yer bırakmaz ve insanları tepki vermeye teşvik eder.)

Çeki Listesi (Ambalaj/Koli Listesi) – Packing List Genellikle gönderici tarafından hazırlanan ve her ambalajın/kolinin içinde hangi tür ve miktarda mal olduğunu gösteren liste.

İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve İkmal – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar (şirketler) arasında çağdaş bilgi teknolojileri kullanarak etkin bir bilgi paylaşımı, ortak yarar sağlama ve eşgüdümlü plânlama yoluyla ürün ve bilgi akışının; müşteri taleplerindeki değişiklikleri dikkate alarak, tüm tarafların üretim, stok ve lojistik mâliyetlerini enazlamak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için verimli yönetilmesini sağlama.

Aktif İstif – Active Block Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Onaylı Fiyat Tarifesi – Authorized Price List Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve sipârişleri işleme koymak için gerekli bilgileri sağlayan ürün ve hizmetler listesi.

Parça Yük – Break Bulk Cargo Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan, genel yük olarak da tanımlanabilen ve farklı paket tipinde olabilen parsiyel yükler.

El Arabası – Hand Truck Hafif yükleri, depolarda kısa mesafeler boyunca taşımak için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen araç.

Lojistik Yönetimi – Logistics Management Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içerem tedârik zinciri süreci aşaması.

En İyi Uygulama – Best Practice Belli bir faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik çok iyi sonuçlar veren ve diğer şirketler tarafından örnek alınan süreç veya sistem.

Elektronik Ürün Kodu – Elektronic Product Code (EPC) Tedarik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, anında ve otomatik tanımlanması ve izlenmesi için; kod versiyonu, üretici/imalatçı bilgisi, ürün tipi ve ürünün seri numarası bilgilerini içeren kod.

Ağ Geçidi – Gateway Taşıyıcılar arasında yük bilgisinin değiştirilme noktası veya iki taşımacılık sistemi arasında bilginin serbestçe aktığı kanal.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.