0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Doğrudan Mağazaya Teslim – Direct Store Delivery Nedir? Ne demektir?

0

Doğrudan Mağazaya Teslim – Direct Store Delivery Nedir? Ne Demektir?

Doğrudan Mağazaya Teslim – Direct Store Delivery Nedir? Ne Demektir?, Ürünün ilk sevkiyat noktasından satış noktasına doğrudan gönderilmesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Doğrudan Mağazaya Teslim – Direct Store Delivery nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ürünün ilk sevkiyat noktasından satış noktasına doğrudan gönderilmesi.

Doğrudan Mağazaya Teslim – Direct Store Delivery sözlük anlamı Ürünün ilk sevkiyat noktasından satış noktasına doğrudan gönderilmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dolu Adres – Occupied Space Başka bir malzeme tarafından kullanılmakta olan stok alanı.

Açık Hava Antlaşmaları – Open Sky Agreements İki ülkenin iç hatlarındaki uçuş izinlerini, karşılıklı olarak diğer ülkenin havayolu şirketlerine verdiği, iç hatlarda yabancı ülke havayolu şirketlerinin hizmet vermesine olanak tanıyarak serbest rekâbet ortamını genişletmenin amaçlandığı anlaşmalar.

Güzergah Planlama – Route Planning Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, mâliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi süreci.

Filo Yönetimi – Fleet Management Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

İltisak Hattı – Connection Line Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı – Lead Logistics Provider (LLP) Bir şirketin lojistik hizmetlerinin tümünün veya büyük bir kısmının organizasyonunu üstlenen, bu çerçevede lojistik hizmet sağlayıcıları (3PL) seçen, performanslarını değerlendiren ve aralarındaki eşgüdümü sağlayan şirket.

Takdiri Ücret – Arbitrary Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf.

Bütünlük İlkesi – Doctrine of the Entireties Dış ticarette, montajı yapılan ürün ile parçalarının ihracatında hangisinin esas alınacağının belirlenmesinde dikkate alınan ilke (Parçaların gümrük tarifesinin, ait olduğu son ürüne göre belirleneceğini ifade eder)

Yerleştirme – Putaway Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Alıcı Değiştirme – Reconsignment Yükün, aynı veya farklı yöndeki alıcıya yönlendirilmesi durumu.

Adres – Address Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.