0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location Nedir? Ne demektir?

0

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location Nedir? Ne Demektir?

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location Nedir? Ne Demektir?, Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location sözlük anlamı Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İltisak Hattı – Connection Line Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

Üretim – Production Malzeme, işçilik, enerji, makina vb. üretim kaynaklarını kullanarak kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulması.

Güvenli Bölge – Storeroom Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır)

Yalın ve Çevik Üretim – Leagile Manufacturing 1) Değişken ve belirsiz talebi en verimli şekilde karşılamaya dayanan üretim stratejisi.2) Yalın ve çevik üretimin birlikte uygulanması yaklaşımı.

Transit Stok – İn Transit Inventory Ürünlerin sevkiyatı sırasında oluşan, henüz kullanıma ve satışa hazır olmayan, yoldaki (sipâriş edilmiş) stok.

Takım Bozma – Non kitting Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.

Muhabir Banka – Notification Bank Alıcının çalıştığı âmir bankanın kabul ettiği akreditifleri ilettiği ve satıcının çalıştığı banka.

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Çekme Esaslı Sistem – Pull System Herhangi bir aşamadaki faaliyetin, kendisinden bir sonraki faaliyetin talepte bulunması durumunda işleme başlama sistemi (İtme sisteminin tam tersine çekme sisteminde talep, en son noktada yâni tüketicide oluşur ve talep karşılanana kadar tedârik zincirindeki ilgili ardışık faaliyetler devreye girer.)

Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP) Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

Paletleme – Palletizing Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.