0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Dolu Adres – Occupied Space Nedir? Ne demektir?

0

Dolu Adres – Occupied Space Nedir? Ne Demektir?

Dolu Adres – Occupied Space Nedir? Ne Demektir?, Başka bir malzeme tarafından kullanılmakta olan stok alanı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Dolu Adres – Occupied Space nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Başka bir malzeme tarafından kullanılmakta olan stok alanı.

Dolu Adres – Occupied Space sözlük anlamı Başka bir malzeme tarafından kullanılmakta olan stok alanı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Rekabetçi Fiyat – Competitive Bid Diğer tedârikçiler ile rekâbet edebilmek için bir tedârikçinin sunduğu fiyat veya hizmet.

Alıcı – Consignee Ürünü teslim alan taraf.

Bağımlı Talep – Dependent Demand Başka bir ürünün talebi ile orantılı olarak talebi hesaplanabilen malzemelere ilişkin talep yapısı (Örneğin yarı ürünler, hammaddeler, yardımcı maddeler)

Ön Ödeme – Prepaid Ödemenin gönderici tarafından yapılacağını belirten bir taşımacılık terimi.

Yeşil Lojistik – Green Logistics Tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçen ve en aza indirmeye çalışan yaklaşım.

Limanda Kalma Süresi – Laytime Bir gemiyi kiralayan firmaya yükleme/boşaltma yapması için verilen süre.

Dağıtım Merkezi Hizmet Ücreti – Distribution Center Fee Dağıtım merkezinin yaptığı tüm lojistik faaliyetler için kg, palet vb. başına belirlemiş olduğu hizmet ücreti.

Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II) Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makina, işçilik, finansman, depo, enerji vd. kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak plânlanması ve kontrol edilmesi.

Besleyici Gemi – Feeder Vessel Genelde kapasitesi 1.000 TEU?dan az, yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan küçük tonajlı gemi.

Miktarsal İndirim – Quantity Discount Satınalma miktarının artışına bağlı olarak satınalma birim fiyatının düşürülmesi durumu.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.