Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) – Economic Order Quantity (EOQ) Nedir? Ne demektir?

0

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) – Economic Order Quantity (EOQ) Nedir? Ne Demektir?

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) – Economic Order Quantity (EOQ) Nedir? Ne Demektir?, Sipariş ve stok maliyeti toplamını enküçükleyecek şekilde tedarikçiye verilen sipariş miktarı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) – Economic Order Quantity (EOQ) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Sipariş ve stok maliyeti toplamını enküçükleyecek şekilde tedarikçiye verilen sipariş miktarı.

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) – Economic Order Quantity (EOQ) sözlük anlamı Sipariş ve stok maliyeti toplamını enküçükleyecek şekilde tedarikçiye verilen sipariş miktarı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dinamik Süreç Kontrolü – Dynamic Process Control (DPC) Süreç çıktısını eniyilemek için, süreç performansının sürekli gözden geçirilmesi ve kontrol parametrelerinin ayarlanması.

Garanti Belgesi – Certificate of Guarantee İthal edilen ve satış sonrası bakım – onarıma tâbi ürünler için bakanlıkça verilen ve ithalatı yapan firmanın satış ve satış sonrası hizmet taahhütlerini içeren belge.

İhale Örnek Dosyası – Bid Award File Gelecekteki fiyat teklifleri için karşılaştırabilir bilgi sağlamak veya gizli anlaşmaların olup olmadığının saptamak üzere ihaleye giren firmalara yönelik olarak hazırlanan dosya veya numûne.

Kalite Kontrol – Quality Control Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir)

ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road (ADR) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Kapatma (Closing) Satışın gerçekleştiği ve satın-alma sürecinin sonuçlandığı andır. Müşteri adayı satın-alma kararını vermiştir.

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipariş yönetimi, malzeme tedarik, elde bulundurma, finans ve planlama ve bilgi – işlem) maliyetleri toplamı.

Dağıtım – Distribution Ürünlerin belirtilen zaman, miktar vb. koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere sevk ve teslim edilebilmesi (gönderilmesi) için gerçekleştirilen işlemler bütünü (Bu kapsam altında, dağıtım merkezleri gibi tesisler de dikkate alınır)

Elektronik Pazar – Electronic Marketplace Birçok alıcı ve satıcının bir araya gelerek iletişim kurduğu ve alışveriş yaptığı sanal ortam.

Navlun Bedeli – Freight Charges, Freight Rates Uluslararası taşıma için istenen ücret.

Yerleştirirken Toplama – Task Interleaving Toplam taşıma süresini azaltmak amacıyla, yerleştirme ve toplama işlemlerinin ardışık ve aynı gidiş – geliş hareketi içinde yapılması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.