0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

El Arabası – Hand Truck Nedir? Ne demektir?

0

El Arabası – Hand Truck Nedir? Ne Demektir?

El Arabası – Hand Truck Nedir? Ne Demektir?, Hafif yükleri, depolarda kısa mesafeler boyunca taşımak için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen araç.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan El Arabası – Hand Truck nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Hafif yükleri, depolarda kısa mesafeler boyunca taşımak için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen araç.

El Arabası – Hand Truck sözlük anlamı Hafif yükleri, depolarda kısa mesafeler boyunca taşımak için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen araç.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ürün Yaşam Döngüsü – Product Life Cycle Yeni bir ürünün, pazarda doğuş, büyüme, doyum ve demode olma evrelerinin tümünü ifâde eden kavram.

Boru Hatları – Pipelines Özel bâzı ürünler için kullanılabilen, ilk yatırımı yüksek, işletme giderleri düşük, yük güvenilirliği fazla ve genelde tek yönlü taşımacılığın gerçekleştirildiği borulardan oluşan hatlar.

Üstü Açık Konteyner – Open Top Container Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından çaka vb. donanım ile yüklenemeyen blok mermer, düz cam, makina gibi yüklerin konduğu, üstü açık konteyner (Gereğinde üstü özel brandalar ile örtülür.)

Kalite Kontrol – Quality Control Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir)

Geri Dönüşümsüz Malzeme – Non – Recyclable Materials Yeniden îmalat amacıyla kullanıma uygun olmayan malzeme.

Last In First Out LIFO – Son Giren İlk Çıkar Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke.

Dağıtılmış Stok – Distributed İnventory Aynı malzeme stoğunun farklı yerlerde bulundurulması.

Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission Üçüncü bir şahış karışmadan verinin doğrudan yollayıcıdan alıcıya ulaşması (noktadan noktaya iletim de denilmektedir)

Uygun Taşımacılık – Co Modality Müşteri/ürün vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.

İş, Ticaret ve Taşımacılık İçin Elektronik Veri Değişimi – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (EDIFACT) Uluslararası ticaretin ve taşımacılığın etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ticarî verilerin içeriğine elektronik yoldan ulaşabilmek için geliştirilen bir dünya standardı.

Capesize Gemiler – Capesize Ships Büyüklüğü nedeniyle Panama ve Süveyş kanallarından geçemeyen, dolayısıyla Afrika Ümit Burnu?nu dolaşmak zorunda kalan gemiler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.