0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Elektronik Pazar – Electronic Marketplace Nedir? Ne demektir?

0

Elektronik Pazar – Electronic Marketplace Nedir? Ne Demektir?

Elektronik Pazar – Electronic Marketplace Nedir? Ne Demektir?, Birçok alıcı ve satıcının bir araya gelerek iletişim kurduğu ve alışveriş yaptığı sanal ortam.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Elektronik Pazar – Electronic Marketplace nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Birçok alıcı ve satıcının bir araya gelerek iletişim kurduğu ve alışveriş yaptığı sanal ortam.

Elektronik Pazar – Electronic Marketplace sözlük anlamı Birçok alıcı ve satıcının bir araya gelerek iletişim kurduğu ve alışveriş yaptığı sanal ortam.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satınalma Parçası – Component Tedarikçi firmalar tarafından üretilen ve üretimde kullanılan satınalma malzemeleri.

Ev Sahibi Liman – Landlord Port Altyapı ve genel yönetimin kendisine, vinç ve diğer donanım ile bunların yönetiminin farklı özel şirketlere ait olduğu liman.

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

İntermodal Quality – İQ İntermodal ağların ve terminallerin kalitesinin geliştirilmesine yönelik proje.

Hacim Kullanımı – Cube Utilization Araç yüklemede ve depo yerleştirmede, yüksekliğin de boyutun kullanılarak yüklerin, optimal bir şekilde istiflenmesi.

Kalite Kontrol – Quality Control Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir)

Ambalaj Malzemesi – Packaging Material Ürünü koruyan, pazarlama amacıyla kullanılabilen ve ürünün içine konulduğu malzeme.

Davet Listesi – Bidders List – Vendors List İhale usulü ile mal veya hizmet satın almak üzere ihaleye davet edilen şirket listesi.

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam saat, makina saat vb.) şeklinde gösteren plân.

Trafik Dengesi – Traffic Balance Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.

Tüm Tedarik Zinciri Yanıtlama Süresi – Total Supply Chain Response Time Pazardaki değişimlere yanıt verme süresi ve yeteneğinin bir ölçütü.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.