0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Entelektüel Mülkiyet – İntellectual Property Nedir? Ne demektir?

0

Entelektüel Mülkiyet – İntellectual Property Nedir? Ne Demektir?

Entelektüel Mülkiyet – İntellectual Property Nedir? Ne Demektir?, Patenti, telif hakkı, ticarî veya hizmet markası olan ürünler.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Entelektüel Mülkiyet – İntellectual Property nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Patenti, telif hakkı, ticarî veya hizmet markası olan ürünler.

Entelektüel Mülkiyet – İntellectual Property sözlük anlamı Patenti, telif hakkı, ticarî veya hizmet markası olan ürünler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yükleme Alanı – Loading Area Yüklerin konulduğu palet, platform vb. alan.

Kara Köprüsü – Mini Land Bridge (MLB) Yerel, bölgesel ve hattâ uluslararası ticarî akışların gözönüne alınarak, kara parçasını bir köprü gibi düşünerek geçmek (Örneğin; Asya?dan Avrupa?ya Pasifik Okyanusu üzerinden gidecek bir yükün, A.B.D.?nin batı kıyısına gemiyle götürülmesi, oradan demiryolu ile Amerika kıtasını geçererk, Atlantik Okyanusu üzerinden gemi ile Avrupa?ya gönderilmesi.)

Güvenli Bölge – Storeroom Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır)

Yasak Paletler – Forbidden Pallets Doğaya zarar verdiği için bâzı ülkeler tarafından ülkeye girişi yasaklanan paletler.

Aktarma – Transship, İnterchange Bir araç ile gelen yüklerin boşaltılarak, herhangi bir özel işleme tâbi tutulmadan kısa bir süre içinde sevkedilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi. Hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya yükün aktarılması.

Sejur Ücreti – Waiting Fee Demiryollarında ray üzeri bekleme ücreti.

Hızlandırma – Expediting Malların hızlandırılmış bir şekilde taşınması.

Toplam Lojistik Maliyeti – Total Logistics Cost Taşıma, depolama, stok, sipariş yönetimi, genel yönetim maliyetlerinin toplamı.

Sevkiyat Listesi – Balance to Ship Bir sipârişin gönderilen ve gönderilmemiş (kalan) miktarlarını gösteren liste.

Uzatma – Extension Gerektiğinde, sözleşme süresinin belirlenecek bir tarihe kadar uzatılabileceğini belirten sözleşme maddesi.

Çift Kat – Double – Stack Kamyon, vagon gibi taşıma araçlarının üst hacminden yararlanmak üzere çift katlı yükleme yapılması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.