0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ex Beyan – Ex Declariation Nedir? Ne demektir?

0

Ex Beyan – Ex Declariation Nedir? Ne Demektir?

Ex Beyan – Ex Declariation Nedir? Ne Demektir?, İhracat beyannamesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ex Beyan – Ex Declariation nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İhracat beyannamesi.

Ex Beyan – Ex Declariation sözlük anlamı İhracat beyannamesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İstif Modeli – Course Pattern Yüklerin istifleme şekli, sistemi.

Etkin Tüketici Yanıtı – Efficient Consumer Response (ECR) Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük mâliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için dağıtım kanalı içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistem.

Ortaklık – Partnership Bir işte, kârı ve zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.

ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road (ADR) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II) Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makina, işçilik, finansman, depo, enerji vd. kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak plânlanması ve kontrol edilmesi.

Balast – Ballast Gemilerin dengelerini koruyabilmek amacıyla gemiye çektikleri su.

Proses Tipi Üretim – Process Type Production İmalatı gerçekleştirilen ürünün genelde akışkan, ürün çeşidinin az ve üretilme miktarının yüksek olduğu üretim şekli (Talep miktarları çok yüksek olan standart ürünler olduğu için sürekli olarak yüksek miktarlarda ve stok için üretilirler. Bu üretim şekli, makinaların ürünün iş akışına göre bütünleştirildiği tesislerde gerçekleştirilir. Örneğin deterjanlar, meşrubat, şeker, süt vb.)

Damping – Dumping Bir malın pazar değerinin ve mâliyetinin altında satılması sonucu başka firmaların zarar görmesi.

Mal – Commodity Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

Sandık – Crate Çivi, civata vb. bağlantı elemanları ile rijit hâle getirilmiş bir taşıma kabı.

Hareketli Kasa – Swap Body Konteynerler gibi taşınan, ancak boyutları itibariyle farklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılan römork ve vagon şasilerine bağlanabilen metal yük kasası.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.