0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM) Nedir? Ne demektir?

0

Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM) Nedir? Ne Demektir?

Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM) Nedir? Ne Demektir?, İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM) sözlük anlamı İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yeniden Sipariş Düzeyi – Reorder Point; Reorder Level Tedârik süresini dikkate alarak, yeniden sipâriş vermeyi gerektiren stok düzeyi. (Stoklar bu düzeye indiğinde sipâriş verilerek, stoksuz kalma durumuna düşme önlenmeye çalışılır)

Özel Karayolu Taşıması – Private Trucking Bir şirketin, sahip olduğu malları, kendi karayolu araçlarıyla taşıması.

Rekabetçi Fiyatlandırma – Competitive Quotations İhalelerde öngörülen/umulan mâliyetten daha rekâbetçi fiyatlar elde etmek üzere kullanılan bir satınalma yöntemi (Daha küçük ölçekli tedârikçilerden yazılı garantiler alınarak daha rekâbetçi fiyatlar elde edilmeye çalışılır)

Birincil Kanal Üyeleri – Primary Channel Members Tedarik zincirini yönetmek için kaynaklarını ayırmaya ve riski üstlenmeye hazır olan şirketler.

İşletmeden İşletmeye – Business to Business B2 BŞirketlerin iş yaptıkları diğer şirketlerle alım – satım süreçlerini elektronik ortam kullanarak gerçekleştirdiği bir tür e – Ticaret.

İnsanlı Elleçleme Aracı – Man – up Yüksek lokasyonlara el ile yükleme veya boşaltmayı olanaklı kılan ve bu amaçla tasarlanmış çaka.

Güvenlik Duvarı – Firewall Bir bilgisayar ağında bulunan program ve dosyayı, diğer bilgisayar ağı kullanıcılarının istenmeyen erişimlerinden ve virüslerden korumayı sağlayan bir yöntem.

Güzergah Planlama – Route Planning Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, mâliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi süreci.

Dördüncü Parti Lojistik – Fourth Party Logistics (4PL) Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketler (4PL şirketleri, tüm tedârik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır)

Zararlı Madde – Hazardous Material Depolama ve taşıma sırasında sağlık, güvenlik ve hasar açısından risk doğurabilecek madde.

Satın Alma Bir ürünün(malın) ya da hizmetin istenilen kalite, zaman, miktar, fiyat ve teslimat kriterleri göz önünde bulundurularak satın alınması (tedarik edilmesi) işlemine satın-alma denilmektedir. Tedarikçilerden mümkün olan en düşük ücretle temin edilmesine satın-alma denilmektedir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.