0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Filo Yönetimi – Fleet Management Nedir? Ne demektir?

0

Filo Yönetimi – Fleet Management Nedir? Ne Demektir?

Filo Yönetimi – Fleet Management Nedir? Ne Demektir?, Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Filo Yönetimi – Fleet Management nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

Filo Yönetimi – Fleet Management sözlük anlamı Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Gemi Ambar Kapağı – Hatch Gemilerin yük ambarının kapağı.

Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II) Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makina, işçilik, finansman, depo, enerji vd. kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak plânlanması ve kontrol edilmesi.

Yerçekimli Konveyör – Gravity Conveyor Malzemeleri, yerçekimi kuvvetinden yararlanarak taşımada kullanılan konveyör.

TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla bir Avrupa – Kafkasya – Asya çok modlu taşımacılık koridoru oluşturmak için 12 ülkenin yaptığı çok taraflı temel anlaşma.

Ex Beyan – Ex Declariation İhracat beyannamesi.

Sevkiyat Listesi – Balance to Ship Bir sipârişin gönderilen ve gönderilmemiş (kalan) miktarlarını gösteren liste.

Geri Dönüşüm Maliyeti – Return Disposal Costs Ömrünün dolmasına veya demode olmasına bağlı olarak geri dönüşüme tutulacak ya da atılacak ürünlerle ilgili masraflar.

İçinden Geçilebilir Raf – Drive – Through Rack Bir kenarından diğer kenarına çaka geçmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur)

Blok Tren – Unit Train Yeterince yük varsa, bir demiryolu katarının tümünün bu yüke tahsis edilmesi (Sözkonusu yük salt bir şirkete ait olabilir)

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi – Radio Frequency Identification System (RFID) Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım – donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan bir matemetiksel değer.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.