Fiyat Koruması – Price Protection Nedir? Ne demektir?

0

Fiyat Koruması – Price Protection Nedir? Ne Demektir?

Fiyat Koruması – Price Protection Nedir? Ne Demektir?, Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Fiyat Koruması – Price Protection nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

Fiyat Koruması – Price Protection sözlük anlamı Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP) Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

Kanban Tam Zamanında Üretim/Tedârik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj.

Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.

Satılan Malın Maliyeti (SMM) – Cost of Goods Sold (COGS) Belli bir dönemde satılan malın doğrudan işçilik, doğrudan hammadde ve genel îmalat giderleri toplamı.

Rassal Depolama Politikası – Random Storage Policy Ürünlerin hangi stok alanına depolanacağı kararlarını operatörlere ve/veya bir yazılım sistemine bırakan, ürünlerin herhangi bir lokasyona konulmasına izin veren ve etkin hacim kullanımını sağlayan politika.

Motorlu Transpalet – Motorized Pallet Truck,Walkie,Walkie – Rider, Rider Transpaletin motorlu versiyonu (Araç yanında yürüyerek kumanda edileni ve ayakta binerek kullanılanı olmak üzere iki ayrı tiptir.)

Malzeme Talebi – Requisition Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

Rıhtım – Wharf Kıyıya paralel olarak inşâ edilen yükleme/boşaltma terminali.

Satınalma Parçası – Component Tedarikçi firmalar tarafından üretilen ve üretimde kullanılan satınalma malzemeleri.

Uygun Taşımacılık – Co Modality Müşteri/ürün vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.

Doğrudan Mağazaya Teslim – Direct Store Delivery Ürünün ilk sevkiyat noktasından satış noktasına doğrudan gönderilmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.