0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gazete Satıcısı Problemi – Newsvendor model ; Newsboy model Nedir? Ne demektir?

0

Gazete Satıcısı Problemi – Newsvendor model ; Newsboy model Nedir? Ne Demektir?

Gazete Satıcısı Problemi – Newsvendor model ; Newsboy model Nedir? Ne Demektir?, Değişken talebe göre tedârikçiye verilecek sipâriş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir matematiksel stok modeli.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Gazete Satıcısı Problemi – Newsvendor model ; Newsboy model nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Değişken talebe göre tedârikçiye verilecek sipâriş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir matematiksel stok modeli.

Gazete Satıcısı Problemi – Newsvendor model ; Newsboy model sözlük anlamı Değişken talebe göre tedârikçiye verilecek sipâriş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir matematiksel stok modeli.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İnsanlı Elleçleme Aracı – Man – up Yüksek lokasyonlara el ile yükleme veya boşaltmayı olanaklı kılan ve bu amaçla tasarlanmış çaka.

Kapasite – Capacity Belirlenmiş koşullar altında, süre veya başka ölçütlere göre elde edilebilecek en yüksek üretim (çıktı) miktarı.

Fiyat Koruması – Price Protection Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

Dökme Yük – Bulk Cargo Bir ambalaj içinde olmayan yük.

Raf Sırası – Row Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

Zeyilnâme – Supplement Supplementary Policy Sigorta poliçesinin yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde oluşan değişiklikleri belirtmek için.

İzleme – Tracking Yük, araç ve kap hareketlerinin, bir merkezden anında izlenerek kaydedilmesi.

Dördüncü Parti Lojistik – Fourth Party Logistics (4PL) Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketler (4PL şirketleri, tüm tedârik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır)

Hamüle Senedi – CIM Rail Consignment Note ; Bill of Carriage Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özellğine sahip değildir)

Römork – Trailer Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, kendi tekerlekleri üzerinde park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

Satılan Malın Maliyeti (SMM) – Cost of Goods Sold (COGS) Belli bir dönemde satılan malın doğrudan işçilik, doğrudan hammadde ve genel îmalat giderleri toplamı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.